Älska idrott på svenska 14.2

I år tar den traditionella Idrottsgalan en tillfällig paus för att samla krafter och arbeta fram ett nytt koncept inför förbundets 75 års jubiléum 2020. 

Istället ordnas en mindre idrottsfest på vändagen den 14 februari 2019 i Idrottens hus. På programmet står förutom premieringar även mingel och cocktailbjudning. Tillställningen är kostnadsfri. Klädkod Cocktail. Välkomna!

Eftersom platserna är begränsade önskar vi att du anmäler dig före 8.2.2018 genom formuläret som du hittar på lyyti.in/alskaidrott 

Kategorier:
Allmänt