Finlands Svenska Idrott stöder Susanna Rahkamo till ny ordförande för Finlands Olympiska kommitté

Susanna Rahkamo har som en meriterad idrottsledare det framgångstänk som krävs för att leda den nationella olympiska kommittén. Hon har kunskapen och förutsättningarna att föra hela idrottsfältet in i framtiden och Susanna Rahkamo är också genuint intresserad av det som sker inom föreningarna på gräsrotsnivå. Hon är den friska fläkt som Finlands idrottsrörelse nu behöver. 

Finlands Svenska Idrott upplever att Susanna Rahkamo har en utmärkt beredskap att axla uppdraget som ordförande för Finlands Olympiska kommitté.

Håkan Nystrand, Finlands Svenska Idrotts ordförande

Dessutom uppskattar vi hennes internationella engagemang och utmärkta språkkunskaper, också i svenska.

Håkan Nystrand, Finlands Svenska Idrotts ordförande

Ett centralt mål för Finlands Svenska Idrott är att få en representant i Olympiska kommitténs styrelse. Den finlandssvenska idrottsrörelsens kandidat Nina Simosas är en erfaren ledare på många plan. Hennes värderingar betonar inte bara den rena framgången i idrotten utan även glädjen som alla kan känna av att få syssla med en meningsfull idrottsverksamhet. Nina Simosas kunde  bidra med mycket insikt om föreningslivet och idrottsrörelsens förnyelsebehov i Olympiska kommitténs nya styrelse. 

Finlands Olympiska kommitté väljer styrelseordförande och styrelsemedlemmar på sitt höstmöte den 21.11.2020. 

För mera information

Håkan Nystrand, styrelseordförande
hakan.nystrand@idrott.fi
+35840 761 5176

Kategorier:
Allmänt