Finlands Svenska Idrott ser nu över löneskillnaderna

Ett konstaterat problem för jämställdhetens förverkligande inom idrottsbranschen är bristen på lönetransparens, där kvinnor och män har mycket varierande löner som inte är kända eller i balans med arbetsuppdragets ansvar eller arbetstagarens kunskapsnivå. 

Enligt en utredning gjord av Yle år 2017 är en kvinnlig tävlingsidrottares euro 3 cent. Vad beträffar kvinnliga idrottschefers löner har Päivi Aalto-Nevalainen år 2018 skrivit en doktorsavhandling för Jyväskylä Universitet om ämnet var det framkommer att löneskillnaden är 17% mellan män och kvinnor i ledande positioner inom tredje sektorns idrottsorganisationer. 

Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har beslutat att vidta en konkret åtgärd för att minska på löneskillnaden mellan män och kvinnor inom ledande positioner inom idrottsrörelsen och valt att höja generalsekreteraren Henrika Backlunds lön med 17 procent, vilket är i linje med Aalto-Nevalainens rapport.

”Jämställdhet och transparens är otroligt viktigt inom Finlands Svenska Idrott. Generalsekreteraren har gjort ett bra jobb. Efter att tagit del av resultatet i avhandlingen om lönetransparens inom idrottsrörelsen och gjort en del egna jämförelser gällande idrottschefers löner i motsvarande idrottsorganisationer såg vi höjningen motiverad, berättar Mikko Ollikainen, styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott.”

”Det är fint att kunna berätta om en av våra åtgärder såhär på internationella kvinnodagen och vi hoppas samtidigt att vårt beslut om mera transparens gällande lönepolitiken i en idrottsorganisation ska uppmuntra  även andra organisationer i vårt land att agera på samma sätt i framtiden, fortsätter Ollikainen.”

Därtill föregår Finlands Svenska Idrott som ett exempel i frågan om jämställda löner och strävar till att inför lönetransparens inom organisationen så att uppgifternas ansvar och krav på kunskapsnivå korrelerar med löneklassen oberoende av könet. Som ett led i detta offentliggörs generalsekreterarens lön i organisationens verksamhetsberättelse från och med detta år. 

Mera information ger

Mikko Ollikainen, styrelseordförande
mikko.ollikainen@idrott.fi
+358505615861

Henrika Backlund, generalsekreterare
henrika.backlund@idrott.fi
+358406633269

Kategorier:
Allmänt