Finlands Svenska Idrott omvalde Håkan Nystrand till ordförande


Finlands Svenska Idrotts höstmöte som arrangerades fredag 23.11.2018 har omvalt Håkan Nystrand till ordförande för år 2019.

Finlands Svenska Idrotts roll som en aktör och möjliggörare av idrott och motion på svenska, är mer aktuell än någonsin. Den pågående diskussionen om statens redogörelse för idrottspolitiken och Finlands Svenska Idrotts eget strategiarbete gör att mål och resultat är under ständig diskussion hos oss.

Håkan Nystrand, ordförande för Finlands Svenska Idrott.  

Den andra stora frågan i den kommande strategin och verksamhetsplanen, är vikten av att skapa möjligheter för en verksamhet, där idrotten och idrottaren kan utvecklas. Finlands Svenska Idrott är med om att skapa arenor för diskussion och möjligheter till samarbete över region- och organisationsgränser. Vi jobbar enligt utgångspunkten att idrottaren är i centrum. Vi behöver skapa finlandssvenska samarbeten och tillsammans uppmuntra idrottande unga att söka sig till våra svenskspråkiga idrottsgymnasier och skolor med idrottsinriktning på andra stadiet. Vi vill ge föreningarna förutsättningar till att ha en bra och utvecklande idrottsverksamhet på svenska.

Det finns många faktorer, som en idrotts- och motionsfrämjande organisation bör ta i beaktande. Alla åldersgrupper behöver vara i fokus då vi vill öka andelen fysisk aktivitet hos finländarna. Det stillasittande samhället blir dyrt i längden. Motion och rörelse bör ingå i allas vardag, säger Håkan Nystrand, och tillägger att det här också kommer att vara både en utmaning och möjlighet för idrottsföreningarna.

På höstmötet valdes också styrelsemedlemmar istället för dem som var i tur att avgå. Till styrelsemedlemmar för perioden 2019-2020 valdes Stefan Haglund (NY) med suppleant Helena Martin (NY), Monica Avellan med suppleant Mariella Ramstedt, Kenneth Högholm med suppleant Inger Nabb (NY), Bror Myllykoski med suppleant Helena Forsbäck-Turunen (NY),

På höstmötet behandlades verksamhetsplanen och budgeten för år 2019. Höstmötet förde också en diskussion kring Finlands Svenska Idrotts pågående strategiarbete.

För mera information

Håkan Nystrand, ordförande
040 761 5176

Kategorier:
Allmänt