Finlands Svenska Idrott informerar om åtgärder för att förhindra coronavirusets spridning

Med anledning av de nya besluten och rekommendationerna som landets regering idag offentliggjorde vid sin presskonferens, har Finlands Svenska Idrotts styrelse gjort upp en åtgärdsplan.

Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund och -föreningar avgör själva vilka träningar, tävlingar och evenemang som ordnas eller som man deltar i. Respektive styrelse bör fatta beslut om eventuella inhiberingar av t.ex. träningar eller tävlingar. Vi rekommenderar alla berörda att aktivt följa med myndigheternas, dvs THLs och regeringens, rekommendationer och direktiv. Följ även med det egna nationella grenförbundets information.

Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har därmed fattat beslut att inhibera samtliga egna evenemang som är inplanerade fram till 31.5. De som redan hunnit anmäla sig till något av evenemangen kommer att kontaktas och få tillbaka sina anmälningsavgifter. 

Grundfriska barn och unga hör inte till covid-19 infektionens riskgrupp. Därmed kan idrottsföreningarnas hobbyverksamheter för dessa målgrupper fortsätta om man så önskar, men med uppmärksamhet på de förbyggande åtgärderna. Om en deltagare, vårdnadshavare eller tränare uppvisar några som helst symptom på förkylning/sjukdom bör denna stanna hemma. 

Anders Lindahl, t.f. generalsekreterare har utsetts till organisationens ansvarsperson och ansvarar för att följa med utvecklingen och vid behov sammankalla till möte om det finns behov av att uppdatera den interna åtgärdsplanen. Vi följer aktivt med myndigheternas rekommendationer och direktiv, som kan påverka vår verksamhet, och ger ny information vid behov.

För den senaste informationen 
På frågor svarar

Anders Lindahl, t.f generalsekreterare
+358 400 604 763
anders.lindahl@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt