Eva-Lotta Backman från Finlands Svenska Idrott får Gösta Frohms stipendium 2019

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har vid sitt årsmöte den 16 mars 2019 beslutat att Eva-Lotta Backman från Finlands Svenska Idrott får Gösta Frohms stipendium på 10 000 svenska kronor år 2019.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse bildades 1986 av Gösta Frohm i Sverige. Gösta var visionär och framhöll att vistelse i naturen genom rörelse, lek och äventyr för små och stora människor är friskvårdande. Stiftelsens ändamål är att främja detta genom att årligen dela ut ett stipendium till den eller de ledare som bedöms ha gjort en nyskapande insats för Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Skogsmulle är en unik och mångsidig form av utomhuspedagogik för småbarn. Själva Skogsmulle är en sagofigur och ledarens pedagogiska hjälpmedel. Skogsmulleverksamheten möjliggör upptäckarglädje i naturen på barnens villkor.

Vi har valt Eva-Lotta Backman för att hon på ett kreativt sätt möjliggör att Skogsmulleverksamheten utvecklas i den svensktalande delen av Finland

Jill Westermark, ordförande i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse

Eva-Lotta själv berättar att naturen ger henne perspektiv och närvaro i nuet och årstiderna i mötet med barnens nyfikenhet. Att vara med de små ”naturupptäckarna” och träffa Skogsmulle är grunden till så mycket mer i livet.

Eva-Lottas naturintresse startade redan när hon var liten, och inspirerad av Skogsmulleverksamheten i sin hemstad utbildade hon sig vidare till Skogsmulleledare och senare till kursledare och vidare till kursledarutbildare.

Det är många barn som fått träffat Eva-Lotta utklädd till Skogsmulle i skogen, berättande om naturens otroliga värld. Lika många skogsmulleledare är det som deltagit på Eva-Lottas ledarkurser och träffar.

Forskning visar att barn i verksamheten växer som individer, blir självständigare, vana att ta ansvar och lär sig fungera i grupp. I skogsmulleverksamheten får barnet med alla sinnen uppleva naturen och omgivningen. Även motoriken, fantasiförmågan och skaparglädjen tränas. Skogsmulleledaren behöver inte vara utbildad fältbiolog, viktigare är att det är en trygg vuxen som trivs ute i naturen med barnen.

Skogsmulleverksamheten inleddes för 40 år sedan i Finland. Finlands Svenska Idrott har som enda organisation att arrangera den svenskspråkiga verksamheten i Finland. Den finskspråkiga skogsmulleverksamheten (Metsämörri) koordineras av Suomen Latu ry. I höst firas 40 års jubileet stort på Solvalla Idrottsinstitut. Stipendieutdelningen äger rum i samband med firandet fredagen den 6 september kl. 18 i Esbo.

För mera information

Eva-Lotta Backman, motionschef
Finlands Svenska Idrott

eva-lotta.backman@idrott.fi
+35850 524 9624

Kategorier:
Allmänt