EN MILJÖVÄNLIGARE IDROTT

På denna sida hittar du exempel på åtgärder som du som individ och din förening kan göra för en mer miljövänlig idrottsvardag. Målsättningen med åtgärderna är att föreningarna bättre skall ta i beaktande miljöfrågorna i tävlingsarrangemang samt idrottarens vardag. Tanken är att åtgärderna skall ge konkreta verktyg för idrottare, tränare och arrangörer att kunna fatta beslut som gynnar miljön. Finlands Svenska Idrott hoppas att alla strävar till att förverkliga och ta i beaktande åtgärderna.

Att tänka på som idrottare

 1. Testa hur miljövänlig din måltid är med WWF:s matkalkylator och läs mer om miljövänlig kost här. Som idrottare kan du göra ett miljövänligt val genom att minska mängden kött och öka mängden grönsaker och frukter. 
 2. Försök minska på mängden matsvinn. Matsvinn är ett stort problem i världen och orsakar ca 8-10 procent av växthusgasernas utsläpp. 
 3. Tänk på hur du skulle kunna åka på träningar utan att orsaka stora utsläpp. Resor blir ett stort problem då många människor dagligen åker på träningar, tävlingar och idrottsevenemang med bil. Att gå eller cykla kan vara en del av uppvärmningen och längre resor kan man med fördel samåka med andra idrottare.
 4. Fundera på hurdana kläder du köper. En stor del av kläderna innehåller konstgjorda fibrer, såsom lycra och polyester, vilket gör dem svåra att återvinna. Använd istället kläder som innehåller naturmaterial såsom lin och ull som är lättare att återanvända. 
 5. Skaffa begagnad utrustning eller träningskläder istället för att köpa nytt. På det sättet minskar du belastningen på jordklotet, då du minskar ohållbara och onödiga köp.
 6. Tvätta dina träningskläder och vanliga kläder i 30-40 grader istället för 60 grader. Genom att sänka graderna är energianvändningen ungefär hälften mindre. 
 7. Som idrottare duschar man ofta, så försök att minska på hur ofta du duschar och hur länge du duschar för att minska på energiförbrukningen
 8. Fundera på vad du kan göra för en mer miljövänlig och hållbar idrott. Via denna länk hittar du flera goda tips: Välj dina förbättringar.

Att tänka på som tränare

 1. Uppmuntra dina idrottare att länka eller cykla till träningarna som en del av uppvärmningen. Att cykla eller springa minskar utsläppen som förekommer av att åka fram och tillbaka på träningar flera gånger i veckan. 
 2. Ordna, om möjligt, träningarna nära idrottarnas hemort. På det sättet minskar behovet av transport, sparar familjens tid och möjligen kommer nya deltagare med som annars inte kunde delta på grund av långa sträckor till träningarna. För yngre idrottare kan man också välja närliggande tävlingar och turneringar. 
 3. Ordna en rörelse utmaning för idrottarna som uppmuntrar dem att röra på sig. En utmaning kan vara att vem som har fått flest steg eller vem som har cyklat mest under en viss period. Detta kan vara ett sätt att minska skjutsar och spara familjens tid och samtidigt minska utsläppen. 
 4. Byt träningsmiljön. Ifall ni tränar flera gånger i veckan inomhus kan ni försöka hålla åtminstone en träning i veckan utomhus. Miljöomväxling piggar upp idrottarna, gör det lättare för föreningen att dela ut turerna i idrottshallar och ger nya träningselement.  
 5. Minska mängden kött i din kost och öka mängden grönsaker och frukter. Uppmuntra dina idrottare att göra det samma. Testa hur miljövänlig din måltid är med WWF:s matkalkylator och läs mer om miljövänlig kost på WWF:s sidor.
 6. Matsvinn är ett stort problem i världen och orsakar ca. 8-10 procent av växthusgasernas utsläpp. Försök därför att lämna så lite mat som möjligt och påminn dina idrottare om samma sak.  
 7. Tänk på hur du skulle kunna åka på träningar utan att utföra stora utsläpp. Resor blir ett stort problem då många människor dagligen åker på träningar, tävlingar och idrottsevenemang med bil. Att gå eller cykla är ett bra val. Längre resor kan man till exempel samåka med andra tränare.
 8. Var med och planera idrottarnas kläder och ta i beaktande miljövänliga alternativ. Undvik konstgjorda fibrer som är svåra att återvinna (till exempel lycra och polyester) och föredra istället kläder som innehåller lin och ull som är lättare att återvinna. 

Att tänka på som idrottsförening

 1. Kartlägg föreningens nuläge för att veta vilka åtgärder som bör tas itu med. Ni kan göra en självskattning med hjälp av frågor som hittas från den bifogade länken.  
 2. Tipsa deltagarna i föreningen om olika miljövänliga alternativ i vardagen. En stor del av befolkningen är med i en idrottsförening och på grund av detta  har idrottsföreningar en bred plattform för att föra vidare kunskap om miljön. 
 3. Ordna föreningens möten virtuellt, istället för att hålla dem fysiskt på plats. På detta sättet sparar man både resekostnader och utsläpp. Ifall man inte helt vill övergå till virtuella möten kan man ordna hybridmöten som ett alternativ.
 4. Sträva till att ha ett pappersfritt kontor. Printa inte onödiga papper 
 5. Se till att det är lätt att återvinna och sopsortera på kontoret eller föreningslokalen. 
 6. Material och utrustning som används i organisationen bör vara miljövänliga, till exempel är att föredra ull och lin i stället för polyester och lycra.
 7. Skapa och spara material som kan användas på nytt i framtiden. Återanvänd materialet istället för att alltid skaffa nytt.
 8. Ordna rörelseutmaningar för idrottare eller anställda i föreningen som uppmuntrar dem att röra på sig. Exempel på utmaningar kan till exempel vara att vem har fått mest steg eller vem som har cyklat mest under en viss period. Detta kan till exempel ordnas som en tävling i föreningen mellan olika lag eller sektioner.  
 9. Se till att miljöplanerna förverkligas i praktiken genom konkreta åtgärder och regelbunden uppföljning. Det räcker inte att man endast planerar vilka förbättringar man kan göra i organisationen för att göra miljövänliga val, man måste också följa med att målen uppfylls. Dessutom måste målen vara aktuella och uppdateras regelbundet.

Vill er förening ha certifikat på att ni gör miljöarbete? Då kunde ekokompassen-certifikat vara ett bra alternativ. Att som förening ta i beaktande miljöfrågor tilltalar personer som har som värderingar att tänka på hållbarhet. För att få ett ekokompassen-certifikat måste föreningen göra konkreta miljövänliga val och handlingar. Att få certifikatet hjälper inte endast miljön, utan visar också för kunder att er förening värderar miljöfrågorna högt. Läs mera på: Ekokompassi.fi

Att tänka på som evenemangsarrangör

 1. Bekanta dig med nätsidan om hur man ordnar ett hållbart idrottsevenemang
 2. Tala om idrottens påverkan på miljön för deltagarna och publiken under evenemanget. En stor del av befolkningen är med i en idrottsförening och därför är det en bra plattform att föra vidare kunskap om ämnet.  
 3. Poängtera redan i evenemangetsinbjudan att ni som arrangörer vill ha ett miljövänligt evenemang och nu önskar att deltagarna handlar enligt det. 
 4. Se till att maten som erbjuds på evenemanget är miljövänligt. Minska mängden kött och öka mängden grönsaker och frukter. 
 5. Minska mängden matsvinn, genom att skicka på förhand ut enkäter där deltagarna beställer maten i förväg. Mät och följ upp avfallsmängder och kommunicera det till deltagarna.
 6. Erbjud tydliga sorteringsmöjligheter på flera platser för publik, tävlande och volontärer. Se till att dessa återvinningsplatser är synliga, tydligt skyltade och informerade om före och under evenemanget. Överväg användning av komprimator vid stora mängder avfall för att minska antalet tömningar. Det bör finnas sorteringsmöjligheter för blandavfall, bio-insamling, kartong och papper. Se till att det finns system för farligt avfall & elektronik. Erbjud möjligheten för insamling av pantflaskor. Inkomsten av pantflaskor kan till exempel användas för evenemangets kostnader eller varför inte donera till valfri organisation för kompenserande av evenemangets miljöavtryck.
 7. Skapa elektroniska biljetter istället för biljetter gjorda av papper.
 8. Producera och spara tävlingsmaterial som kan användas på nytt under kommande tävlingar. Återvinn material så långt som möjligt och vid behov reparera istället för att alltid skaffa nytt. På det sättet minskar ni belastningen på miljön och sparar ekonomiskt, då ni drar ner på ohållbara och onödiga köp. 
 9. Sträva att göra ert evenemang ”plastfritt”. Se över inköp och förpackningsminimera.
 10. Fundera på hur idrottarna, arrangörerna och publiken kommer till och från evenemanget. Hitta på sätt med vilka du kan uppmuntra deltagarna att till exempel gå, cykla, använda kollektivtrafik eller samåka till evenemanget i stället för att alla åker med egen bil. Till exempel att grupper som kommer 4-5 personer i samma fordon får rabatt på biljetterna eller att göra avtal med kollektivtrafikens företag om att erbjuda rabatter åt dem som använder tjänsten för att komma till evenemanget.
 11. Platsen där idrottsevenemanget ordnas kan påverka negativt på naturen. Ta i beaktande i planeringsskedet vilka miljöavtryck som evenemanget leder till och hur ni kan förebygga det.
 12. Se till att det finns flera vattenstationer och uppmuntra deltagarna att ta egna vattenflaskor istället för att köpa nya.  
 13. Ha en plan för saker som blivit kvar av deltagarna. Istället för att slänga upphittade saker, kom överens att en av arrangörerna för sakerna till återanvändningscentralen. Upphittade kläder i gott skick som ingen saknar kan också ges till olika insamlingar. 
 14. Fundera på val av evenemangsplats. Finns det möjlighet att ordna på ställen med redan fungerande logistik, goda sorteringsmöjligheter och bra tillgång till kollektivtrafik. På detta sätt kan ni förutom minska på miljöavtrycket även spara på resurser då det kommer till tid, transport och ekonomi samt göra det mer tillgängligt för människor som inte har bil att ta sig till tävlingarna. 
 15. Överväg att ha hållbara alternativ av tävlingspriser på tävlingsevenemang. Till exempel kan medaljer produceras av trä av lokala företagare eller andra miljövänliga produkter producerade av lokala företagare.
Källor

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=235%2F06-biologisk-mngfald-och-djurskydd

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=237%2F07-boende-och-logi

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=245%2F13-hll-rent

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=400%2F17-interna-och-externa-transporter