En gång kamrat, alltid kamrat!

I Finland ökar ständigt andelen personer med utländsk bakgrund. De vanligaste orsakerna till att flytta till Finland är arbete och studier. Kriget i Ukraina har lett till en stor flyktingvåg och år 2022 kom närmare 45 000 ukrainare till Finland. Uppskattningsvis kommer Finland nästa år ta emot 100 000 flyktingar från Ukraina och år 2030 kommer var fjärde helsingforsare vara invandrare eller ha en utländskt bakgrund. Det blir allt vanligare att se barn och unga med utländsk bakgrund i idrottsföreningar. Tyvärr saknar dock tränare och lagledare ofta den nödvändiga kompetensen och utbildningen för att hantera och möta de specifika utmaningar som detta innebär.

Idrott är ett kraftfullt verktyg för samhörighet på grund av dess universalitet, förmåga att skapa delade upplevelser, betoning på lagarbete och samarbete, roll i att bryta ner barriärer och främja inkludering, uppmuntran till sund konkurrens, bidrag till samhällsbyggande och tillhandahållande av inspirerande förebilder. Det överskrider gränser och för samman människor från olika bakgrunder genom en gemensam passion. Sportevenemang skapar en känsla av enhet och kamratskap när fansen delar känslomässiga ögonblick. Idrott lär ut värdefulla livskunskaper och främjar rättvist spel. Det bryter ned samhälleliga barriärer och främjar inkludering genom att ge lika möjligheter. Sport bygger också gemenskaper och inspirerar individer genom dess positiva inverkan.

För att möta de utmaningar som barn och unga med utländsk bakgrund står inför är det avgörande för tränare och lagledare att få ordentlig utbildning och vägledning. Föräldrar som möter tränare som ägnar sig åt olämpligt språk eller beteende bör inte tveka att ingripa, eftersom det är viktigt att upprätta tydliga regler och protokoll inom idrottsorganisationer för att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för både tränare och spelare.

Den ökande mångfalden i Finland innebär en möjlighet för idrottsföreningar och organisationer att anpassa sig och främja inkludering. Även om många tränare och lagledare för närvarande kan kämpa för att hänga med i denna trend, är det inte för sent att göra en förändring. Några tränare och lagledare i ÅIFK har redan tagit de första stegen mot att skapa en mer inkluderande miljö som öppnar dörren till lärande och tillväxt. Förhoppningen är att andra idrottsföreningar följer efter. Med en kompetent och välutbildad tränarstab kan vi alla bidra till att skapa en inkluderande och trevlig idrottsmiljö för alla, oavsett bakgrund, som idrottar i Finland.

Texten är skriven av André Sten som gjort sin civiltjänstgöring hos oss på Finlands Svenska Idrott under våren 2023.

Kategorier:
Allmänt WELLcome