Distansföreläsning: medling som en metod för att lösa ungas konflikter

Vastaava luento järjestetään yhdessä Suomen Työväenurheiluliiton kanssa 5.6, lue lisää tästä.

Hållbar idrottsförening-nätverket arrangerar tillsammans med Aseman Lapset en distansföreläsning om medling som ett sätt att lösa konflikter. Evenemanget riktar sig till aktörer inom idrottsorganisationer och kommer att hållas online via Zoom den 4.6.2024 kl. 17.30-19.00.

Aseman Lapsets projektarbetare Tomas Luoto kommer att prata om medling som en metod för att hantera ungas konflikter. På Aseman Lapset tillämpar de en speciell medlingsmetod, nämligen gatumedling (se mer nedan). Deltagarna kommer att ha möjlighet att lära sig om medlingsmetoden och ställa frågor.

I medling ges parterna möjlighet att lösa problemen med hjälp av en medlare, utan straff, med fokus på att ta ansvar och förstå olika synvinklar. Metoden är avsedd för att lösa komplexa konflikter och kan vara en positiv upplevelse för alla involverade.

Tomas Luoto har erfarenhet av arbete med unga, ungdomsbrottslighet och konflikter under en period på tre år. Dessförinnan arbetade han med vuxna missbrukare, bland annat genom kommunens missbrukartjänster. 

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 3.6.2024 genom att klicka på länken nedan.

Om gatumedling:

Gatumedling erbjuder möjligheten att lösa konflikter med hjälp av en medlare, särskilt när det gäller unga. Metoden baseras på en arbetsmodell som utvecklades i Norge och som Aseman Lapset anpassat till finska förhållanden och genomförs i samarbete med lokala medlingsbyråer och Institutet för hälsa och välfärd.

Anmäl dig MED SENASt 3.6.2024

Anmäl dig här

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening