Delta i vårt jämställdhets- och likabehandlingsarbete

En aktivitet i Finlands Svenska Idrotts jämställdhets- och likabehandlingsarbete är att årligt uppdatera organisationens jämställdhets- och likabehandlingsplan. Nytt för i år är att vi:

  • erbjuder utbildning inom tillgänglighet för sin personal och föreningar.
  • gör en kartläggning inom förbundet för att synliggöra hinder som begränsar vissa människors och gruppers deltagande inom verksamheten. 
  • har underlag och exempel på jämställdhets- och likabehandlingsplaner på hemsidan idrott.fi som marknadsförs på kommunikationskanalerna. Föreningar uppmuntras att göra upp egna planer. 
  • skapar en grundutbildning inom jämställdhet och likabehandling åt nyanställda på Finlands Svenska Idrott.
  • ansöker om finansiering för innovativt och nytänkande jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom idrottssektorn.

Bekanta dig mer med Finlands Svenska Idrotts arbete för jämställdhet och likabehandling bland följande material: 

Har du önskemål om åtgärder som kunde tas upp för ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete inom Finlands Svenska Idrott? Du kan fylla i denna länk dina idéer, vi hör gärna!

Finlands Svenska Idrott har en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och aktivt ger input till verksamheten. Vill du vara med i arbetsgruppen?

För mer information

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt