Delta i vår enkät, tillsammans tar vi steget mot en hållbar idrott

Hållbar utveckling innebär att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna. Global hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Inom idrottsrörelsen innebär det att ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsan, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Finlands Svenska Idrott vill vara med och jobba för en hållbar idrott och håller som bäst på att ta fram en hållbarhetsplan för de kommande tre åren. Nu behöver vi er hjälp för att utveckla vårt arbete i rätt riktning. 

Enkäten är utformad för att samla in tankar och åsikter från föreningar och aktiva angående nuvarande och framtida hållbarhetsarbete. Genom att besvara frågor angående jämställdhet, miljöfrågor, trygg idrott, god förvaltning och antidoping är föreningar och aktiva med och utformar Finlands Svensk Idrotts hållbarhetsplanen för åren 2024–2026. Bland alla som fyller i vår enkät lottar vi ut tre vattenflaskor. Klicka på länken nedan för att delta i enkäten.

Ett stort tack för att du tar dig tid och delar med dig av dina tankar och åsikter!

För mera information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt