Ansök om UKMs föreningsstöd i november

Ansökan om undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd öppna i november. Bidraget är avsett för att öka mängden idrottsverksamhet för barn och unga samt till utveckling av en mångsidig organiserad idrott. 

Understödet kan sökas av registrerade föreningar som har idrotts- och motionsverksamhet.

Fundera om just er förening kan ha nytta av bidraget och bekanta er mer ansökningsdirektiven i god tid. Ansökningsformuläret öppnas i Suomisport 1.11. Ansökningstiden pågår mellan 1.11-30.11.2022

Kategorier:
Allmänt