Vi rekryterar en projektkoordinator

Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott r.f. rekryterar

En projektledare 
och en projektkoordinator

för utvecklingsprojektet SUS – utbildningssamverkan, sport och ungdom på svenska i Finland.

SUS är ett ESF-finansierat projekt som genomförs i samarbete mellan Föreningen Luckan och  Finlands Svenska Idrott. Projektet inleds 1.11.2018 och pågår fram till 31.12.2020.

Projektet är ett första sektoröverskridande ESF-finansierat utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet i samråd med ungdomssektorn och utbildningsanordnare. Avsikten är att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt.

Projektet riktar sig generellt till studerande, lärare, tränare och ledare inom idrott, ungdomar och unga vuxna inom idrottsorganisationen Finlands Svenska idrott och ungdomar inom Luckans nätverk.

Vi söker engagerade personer med relevant kompetens och erfarenhet som kan driva verksamheterna inom de två projektorganisationerna vilket bl. a. innebär att tillsammans koordinera åtgärder och aktiviteter internt i projektet och i förhållande till våra samarbetsparter.

Föreningen Luckan anställer en

PROJEKTLEDARE/
UTBILDARE

Ledaren för projektet ska ha förmåga att utveckla och utföra utbildningspaket i olika former inom området antidiskriminering och normmedvetenhet (motverka sexuella trakasserier och mobbning mm). Särskilda metoder för att stödja invandrarflickor inom idrotten är ett fokusområde.

Finlands Svenska Idrott anställer en

PROJEKTKOORDINATOR

som ansvarar för planering, utredning och implementering av verksamheten inom projektet till idrottsfältet och utbildningssektorn. Du ansvarar för det material som projektet tar fram och för den stödpersonsverksamhet som erbjuds inom projektet. Du känner till idrottsfältet och har lätt att administrera, visionera och engagera.

Förutom relevant kompetens för uppgiften vill vi att du har erfarenhet av arbete med utbildning, av att leda projekt samt av att fungera som teamledare/förman. Erfarenhet av EU-projekt ses som merit. Intresse för att arbeta tillsammans med, och för andra, är ett krav, med hela Svenskfinland som arbetsområde. Du behöver ha möjlighet att kunna resa i landet och emellanåt utföra arbete under veckoslut och på kvällar.

Arbetstiden är 37,5 timmar i veckan, heltid. Din huvudsakliga stationeringsort är Helsingfors.

Fritt formulerad ansökan med tillhörande CV samt löneanspråk skickas senast 29.10.2018

Frågor kan ställas per e-post till:

Projektet finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden via NTM-centralen i Norra Österbotten samt Svenska kulturfonden.

Samarbetspartners och finansiärer

Kategorier:
Allmänt Cykling Friidrott Gymnastik Kraftsport Orientering Simning Skidåkning