Trakasserier inom idrott

Ungefär hälften av alla flickor i skolåldern har upplevt sexuella trakasserier enligt en enkät genomförd av Hälsa i skolan. Det är ett mycket oroväckande tal och en orsak till att ämnet behöver diskuteras mer. Vi  fick möjligheten att delta på utbildningen Trakasserifri idrott som Finlands Svenska Idrott ordnar. Utbildningen väckte många nya tankar hos oss, som vi gärna vill dela med oss av. 

När man hör ordet trakasserier tänker man ofta på att det enbart handlar om grova brott. I själva verket är trakasserier ett mycket bredare begrepp, som innebär ett maktmissbruk där en förolämpar någon annans integritet. Det kan handla om allt från att bli ett offer för osakliga kommentarer, miner, meddelanden eller bilder, men också om fysisk våld såsom klämmande, sparkande, osaklig beröring eller våldtäkt. Det är allvarligt att strunta i trakasserier som vi bevittnar. Trakasserier kan komma från vem som helst, inte bara från tränaren och funktionärer, utan också från t.ex. egna lagkamrater. 

Vi måste alla aktivt jobba för en trakasserifri idrott. Oberoende av kön, ålder, bakgrund, funktionsförmåga, sexuell läggning eller vilken annan orsak som helst, har alla rätt att känna sig trygga inom idrotten. Ifall du bevittnar eller blir utsatt för trakasserier skall du alltid försöka ingripa om möjligt. Är det du själv som blir utsatt är det okej att avlägsna sig från situationen. Ifall det är någon annan som blir utsatt för trakasserier får hen inte lämnas ensam i situationen. Berätta för någon trygg vuxen om vad som hänt och vem som var på plats. 

Vid behov kan du också kontakta “Du är inte ensam”-tjänsten. Tjänsten är ett projekt mellan Befolkningsförbundet och finländsk idrott, vars syfte är att förebygga och minska mobbning, sexuella trakasserier och alla typer av våld inom idrott. Befolkningsförbundet ordnar också en “Du är inte ensam” webbkurs. Kursen är avsedd för tränare, anställda och frivilliga inom idrottsföreningar. Syfte med kursen är att lära deltagarna om att förebygga och ingripa i våld riktad mot barn. Efter avslutad kurs får du en länk med material, samt intyg över godkänd kurs.

Finlands Svenska Idrott erbjuder ett utbildningspaket, Trakasserifri idrott, vars syfte är att öka kunskapen om vad trakasserier är, utvecklande av föreningens förebyggande arbete och skapande av en trygg idrottsmiljö. Dessutom innehåller utbildningen handlingssätt vid eventuella förekomster av sexuella trakasserier. Utbildningen baserar sig på “Häirintävapaa urheilu” som är skapad av Befolkningsförbundet och Finlands centrum för etik inom idrotten.

Som kommande idrottsinstruktörer rekommenderar vi denna utbildning varmt. Tillsammans har vi alla ett ansvar för att alla ska kunna idrotta i en trygg miljö!

Artikeln skriven av

Iida Laitila, praktikant, idrottsinstruktörstuderande på Arcada
Milla Miettinen, praktikant, idrottsinstruktörstuderande på Arcada

Kategorier:
Allmänt