SFI:s trakasseriombud skall skapa en tryggare miljö för aktiva och utövare i förbundet och föreningarna

Åren före pandemin bröt ut upplevde flera grupper i samhället en ökande otrygghet. Metoo-kampanjen lyfte fram tusentals vittnesmål om sexuella övergrepp i Finland. Regeringens politik för att förebygga diskriminering noterades hos Finlands Svenska Idrott och man utarbetade en handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Planen ingår i dag i en mera omfattande hållbarhetsstrategi som tagits i bruk inom organisationen. 

Svenska Finlands Idrottsförbund, nedan SFI, tog lyra på detta och har omfattat strategiarbetet i sin verksamhet. Idag stöder och uppmuntrar SFI sina förtroendevalda, anställda och medlemsföreningar att alla arbeta för en ökad jämställdhet och likabehandling. 

Från och med hösten 2020 har SFI ett eget trakasseriombud, Ann-Katrin ”Anki” Brandtberg. Anki som till vardags jobbar som enhetschef på akuten i Vasa centralsjukhus har mångårig erfarenhet av att som tränare ta del av adepternas bekymmer och är nu den som koordinerar arbete inom SFI.

Anki är också en av nyckelpersonerna i SFIs ”Mentis-team” som finns på plats vid förbundets olika evenemang; träningsläger, tävlingar, föreläsningar och kurser. Mentisteamet arbetar för bättre mental hälsa och finns som stöd för idrottare och tränare i vardagen. 

Tyvärr finns det inom idrotten än idag strukturella problem som måste tas på största allvar. Det är oacceptabelt att många fortfarande trakasseras sexuellt och därför mår dåligt. SFI har redan länge drivit på kampen för ökade resurser för det förebyggande arbetet och att genustänk och jämställdhetsplanering ska inkluderas redan från knatteåren i  medlemsföreningarnas idrottsverksamhet. Förväntningarna på flickor och pojkar kan vara olika även i hemmen. 

“Vi måste ta itu med normativa förväntningar på pojkar och flickor redan i ett tidigt skede, säger Anki Brandtberg.”

Brandtberg poängterar också öppenhet i alla lägen. 

“Om vi vill få bort trakasseri måste vi skapa en omgivning där det är lätt att ta upp/fram angelägenheter som inte känns bra. Då behöver vi ha ombud som finns utanför den innersta cirkeln, berättar Anki. 

”SFIs utbildade trakasseriombud kommer att utgöra en del i det förebyggande arbetet och ingripandet i könsbaserat våld och trakasserier i föreningarna och förbunden berättar Stefan Mutanen, styrelseordförande för Svenska Finlands Idrottsförbund.”

På frågor svarar

Trakasseriombud Anki Brandtberg, anki.brandtberg@idrott.fi

Sportchef Petra Stenman, petra.stenman@idrott.fi, +358407234777

Kategorier:
Allmänt