Projekt

Som en naturlig del av vår verksamhet är olika typer av utvecklingsprojekt. Ofta har de en extern finansiering och är koncentrerade inom ett visst fokusområde, med en viss målsättning och under en angiven period. Nedan hittar ni de utvecklingsprojekt som vi jobbar med för tillfället. 

Talangjakten

Talangjakten är projektnamnet för den satsning som görs på friidrottsverksamheten i Österbotten. Projektet pågår mellan 2016-2018. Projektet har en egen hemsida och som uppdateras under hela projektets gång, så kom gärna hit för att se vad som är på gång!

Talangjaktens hemsida

Talangjakten är projektnamnet för den satsning som görs på friidrottsverksamheten i Österbotten 2016-2018. Denna hemsida är gjord för såväl de aktiva idrottarna, distriktets alla tränare samt för föreningarnas ledare, tränare och stödpersoner. Hemsidan uppdateras ibland under hela projektets gång, så kom gärna hit då och då för att se vad som är på gång!

HÄR hittar du ett dokument som sammanfattar alla läger och årets gruppträningar, öppna för distriktets alla föreningar/idrottare. Därtill gör distriktstränarna föreningsbesök inom projektet, för att ännu bättre kunna nå ut till alla idrottare, föräldrar, tränare och föreningsfolk. Föreningsbesöken skräddarsys till föreningen eller regionen.

Tillsammans utvecklar vi friidrotten och skapar förutsättningar att få fram och förädla ännu fler talanger!

Projektet Talangjakten är EU-finansierat och sträcker sig över två och ett halvt år (april 2016 – oktober 2018). Andra delfinansiärer i projektet är Kulturfonden, Finlands Svenska Idrott, Svenska Finlands Idrottsförbund och ÖID friidrott r.f.

För mera information
Johan Nordmyr

Projektledare
+358407676890
johan.nordmyr(at)idrott.fi

HELA NÅID SKIDAR

Projektet riktar sig till de skidföreningar som hör till den finlandssvenska skidfamiljen inom Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund FSS och Nylands Åbolands Idrottsdistrikt NÅID. En övergripande målsättning med projektet är att engagera fler vuxna – föräldrar och andra skidintresserade – i verksamheten genom att lokalt arrangera ledar- och tränarutbildning.

”Hela NÅID skidar” är ett projekt som startats upp under hösten 2017. Projektet riktar sig till de skidföreningar som hör till den finlandssvenska skidfamiljen inom Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund FSS och Nylands Åbolands Idrottsdistrikt NÅID. Man kan säga att projektets verksamhetsområde sträcker sig från Pargas i väst till Lovisa i öst.

Skidåkningen har långa traditioner inom NÅID och av tradition även en stark anknytning till byastolthet, gemenskap och samarbete över kommungränserna. Inom distriktet varierar verksamhetsvolymerna stort mellan föreningarna. I vissa föreningar har ledar- och tränarbrist lett till att allt färre barn och unga hittar till verksamheten, trots att den distriktledda lägerverksamheten blomstrat i några år. Projektet har alltså kommit till för att skapa mera livskraft till föreningarna.

En övergripande målsättning med projektet ”Hela NÅID skidar” är att engagera mera vuxna – föräldrar och andra skidintresserade – i verksamheten genom att lokalt arrangera ledar- och tränarutbildning. Ett annat relevant steg är att erbjuda barn och ungdomar möjligheter att med bra utrustning pröva på skidåkning på lokala tematräffar. Efterhand vill man inom ramen för projektet kunna erbjuda en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet, både lokalt och regionalt. Lyckas man med detta tror vi att det resulterar i ett lyft för verksamheten i skidföreningarna inom NÅID.

För projektet har anställts en projektledare på halvtid. Projektledaren träffar representanter från alla skidföreningar inom distriktet NÅID under hösten och på basen av de diskussionerna uppgörs ett program för vårvintern 2018. Det lär bli många lokala evenemang där förhoppningsvis många barn och unga deltar med glimten i ögat. Det skall också jobbas också aktivt för utökat samarbete mellan skidföreningarna inom distriktet.

Projektet pågår t.o.m. april 2019 och styrgruppen har som målsättning att den regionala tränings- och tävlingsverksamheten skall få ett lyft och mycket vind i seglen under projektets gång. Projektet är ett EU-projekt som får finansiering från Östra Nyland, Västra Nyland och Åboland (Leader). Också Svenska Kulturfonden är med som delfinansiär.

För mera information
Maria Sundman

Projektledare
+358408280068
maria.sundman(at)idrott.fi