En osäker Veikkaus-avkastning skapar en osäker framtid för idrotts- och motionsverksamheten

Uttalande från Finlands Svenska Idrotts höstmöte 14.11.2019

Under sitt 75-års jubileumsår efterlyser Finlands Svenska Idrott en långsiktig lösning för finansieringen av idrotts- och motionsverksamheten samtidigt som en mångsidig verksamhet synliggörs.  

Under Finlands Svenska Idrotts höstmöte, som hölls 14.11.2019 i Sportens hus i Helsingfors, diskuterades hur idrotts- och motionsverksamheten ska finansieras i framtiden. En stor del av den statliga finansieringen av just denna sektor är bunden till avkastningen från det statliga spelbolaget Veikkaus resultat. En osäker avkastning skapar en osäker framtid också vad gäller statsbidragsfinansieringen för idrotts- och motionsverksamheten, vilket oroar Finlands Svenska Idrott. 

I förslaget till statsbudget för nästa år har anslagen för idrotts- och motionsverksamhet ökat som helhet, främst gällande elitidrott och föreningsstöd. Gällande understöd för idrotts- och motionsorganisationerna, är framtiden mera oviss. Enligt nuvarande  budgetförslag är en statsbidragsminskning på ca 5% att vänta, vilket kommer att få konsekvenser för den verksamhet som organisationerna kan möjliggöra på olika nivåer och för olika samhällsgrupper.  

Den senaste forskningen visar tydliga resultat på att samhällskostnaderna ökar (uppskattningsvis 3,5-7 miljarder euro per år) vid för lite motion och rörelse. Finlands Svenska Idrott anser att det här är ett tydligt motiv för varför staten behöver jobba mer proaktivt för att främja medborgarnas hälsa. Genom proaktivt arbete förbättras både medborgarnas hälsa samtidigt som stora samhällskostnader inom sjukvården minskar.

Håkan Nystrand, ordförande för Finlands Svenska Idrott.

Finlands Svenska Idrott r.f. ser det som ytterst viktigt att det under nuvarande regeringsperiod görs ytterligare ansträngningar för att få en större del av idrotts- och motionsverksamheten finansierad direkt via statens budgetmedel. Som jämförelse kan tas kultursektorn där drygt hälften av anslagen kommer från de statliga budgetmedel och resten via det statliga spelmonopolet. Inom idrotten och motionen finansieras till största delen med den avkastning som Veikkaus ger, t.o.m kommunernas idrottsverksamhet och byggande av idrottsanläggningar. 

2020 firar Finlands Svenska Idrott 75-årsjubileum. Idrottsgalan, som ordnas 25.1.2020 på Finlandiahuset,  är startskottet för jubileumsåret. Övriga stora jubileumsevenemang är inte att vänta under året. I samband med Idrottsgalan utges även en publikation där  aktuella ämnen och aktiva personer som haft en stor betydelse för den finlandssvenska idrottens historia lyfts fram. Under året kommer även en kampanj på sociala medier att figurera där aktiva föreningar, idrottare, utövare och frivilliga kända och okända ansikten lyfts fram. Målet med kampanjen är att visa bredden på den verksamhet som Finlands Svenska Idrott bedriver och vilken betydelse den har för 100 000-tals finlandssvenskar. 

Höstmötet valde till styrelsen valdes istället för dem, som var i tur att avgå:

För åren 2020-2021

Ordinarie Georg-Peter Björkqvist (omval), suppleant Anders Holmberg (ny)
Ordinarie Nina Simosas (ny), suppleant Tom Björklund (ny)
Ordinarie Stefan Haglund (omval), suppleant Helena Martin (omval)
Ordinarie Stefan Mutanen (ny), suppleant Inger Nabb (ny)
Ordinarie Helena Forsbäck-Turunen (ny), suppleant Tom Sundbäck (ny)

För år 2020:

Ordinarie Anna Wahren-Cederberg (ny), suppleant Marielle Ramstedt fortsätter
Ordinarie Mats Johansson (ny), suppleant Niclas Enlund fortsätter

Dessutom valdes två nya suppleanter för år 2020:

Karin Storbacka
Benita Gustafsson

Höstmötet återvalde Håkan Nystrand till styrelseordförande och inleder sitt femte ordförandeår 2020. 

För mera information

Ordförande Håkan Nystrand, 0407615176

Kategorier:
Allmänt