Nyheter

Tillbaka

Uppropet #dammenbrister, som publicerades idag, angår oss alla. Det engagemang som uppropet skapat, visar att diskussion om sexuella trakasserier och övergrepp behövs, och att åtgärder måste vidtas. Idrottsvärlden i Finland är inget undantag.

av Jeanette Harf den 29.11.2017
(läst av 9015 besökare)

#dammenbrister angår oss alla

Uppropet #dammenbrister, som publicerades idag, angår oss alla. Det engagemang som uppropet skapat, visar att diskussion om sexuella trakasserier och övergrepp behövs, och att åtgärder måste vidtas. Idrottsvärlden i Finland är inget undantag. I Sverige har redan en stor mängd kvinnliga idrottare delat med sig av sina erfarenheter under #timeout.

Finlands Svenska Idrott har nolltolerans mot sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Detta betonas också i Finlands Svenska Idrotts plan för likabehandling och jämställdhet samt i bl.a våra tränarutbildningar. Idrotts- och motionsverksamheten ska vara en trygg miljö för barn, unga och vuxna, kvinnor och män. Ingen skall behöva känna sig otrygg, hotad eller osäker. Det är också viktigt att alla, som blir vittnen till trakasserier och övergrepp, vågar stå upp för den utsatta och säga ifrån.

Den, som blir utsatt, ska känna att hen vågar berätta om det som skett och situationen ska utredas genast.  Alla klagomål och misstankar tas på allvar, och vid misstanke om brott, ska också polis och/eller barnskyddsmyndigheten kopplas in. De direktiv, som uppgjorts av Olympiska kommittén gällande sexuella trakasserier, är klara och entydiga. Finlands centrum för etik i idrotten FCEI (Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK) kommer nästa år att göra en undersökning riktad till idrottsföreningar i ämnet. Där kommer Finlands Svenska Idrott att samarbeta med FCEI så att också svenskspråkiga föreningar och deras medlemmar aktivt deltar.

Vågar du inte vända dig till din egen förening och berätta vad du utsatts för, kan du eller någon du har förtroende för, alltid vända dig/sig till oss på Finlands Svenska Idrott.

Idrotten ska vara en trygg arena för alla!

Finlands Svenska Idrott r.f.

Håkan Nystrand
Styrelseordförande
040 761 5176

Christel Björkstrand
Generalsekreterare
050 351 3038

Tobias Karlsson
Enhetschef (idrott, policymaking)
0400 278 069

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9