Aktuellt

Tillbaka

Nu finns det möjlighet för lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott att ansöka om det föreningsstöd (Seuratuki) som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet.

av Jeanette Harf den 13.11.2017
(läst av 4095 besökare)

Ansök om statens föreningsstöd före 15.12.2017

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att ge barn och unga fler motions- och idrottshobbyer samt för att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion.

Projekten som stöds ska genomföra ett eller flera av följande undermål:

 • att öka antalet barn och unga och/eller antalet grupper som deltar i föreningens verksamhet
 • att göra det möjligt att utöva motion och idrott på ett mångsidigt sätt
 • att främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter att delta i motion och idrott
 • att begränsa kostnaderna för deltagande och deltagaravgifterna för motions- och idrottsaktiviteter som omfattar barn och unga
 • att förhindra att deltagandet avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få de unga att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva
 • att öka beaktandet av barns och ungas åsikter när föreningsverksamheten planeras och utvecklas
 • att främja tillägnandet av en motionsinriktad livsstil med hjälp handledd föreningsverksamhet
 • att främja idrott och motion som sker i anknytning till skoldagen med hjälp av föreningsverksamhet
 • att främja hela familjens rörelseaktiviteter (familjemotion)
 • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening
 • att främja integreringen av invandrarbarn med hjälp av motion och idrott
 • att stärka samhörigheten och öka frivilligverksamheten samt att öka kunnandet
 • att främja mångsidig och högklassig föreningsverksamhet
 • att ta fram innovativa och nya verksamhetsmodeller

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst ca 75 % av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Den övriga finansieringen ska alltså vara minst 25 %.

Föreningsstödet söks elektroniskt i Seuraverkko www.seuraverkko.fi. Ansökningstiden börjar 13.11.2017 och tar slut 15.12.2017 kl. 16.15. För understöden kan användas högst 4 miljoner euro om riksdagen anvisar anslag för detta ändamål när budgeten för 2018 godkänns.

Mera information ges av tf enhetschef Tobias Karlsson, tobias.karlsson(a)idrott.fi eller 0400278069, eller av Undervisnings- och kulturministeriet överinspektör Sari Virta, tel. 0295 330 377 eller administrativ assistent, Päivi Wathén, tel. 0295 330 341.

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9