Aktuellt

Tillbaka

Regeringens program för att aktivera eleverna under skoldagen har varit en framgångssaga. Till programmet ”Skolan i rörelse” (Liikkuva koulu) har under de senaste åren allokerats flera miljoner i statsbidrag.

av Jeanette Harf den 08.11.2017
(läst av 1406 besökare)

Aktiv barndom ger bättre förutsättningar för framtiden

Läs hela förbundspennan på Svenska Yle.

 FSI på Facebook

 

 FSI på Twitter

FSI på Instagram

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9