FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9