#renidrott

"WADA's mission
is to lead a collaborative
worldwide movement for
doping-free sport." 

Världsantidopingkoden på engelska:  2009 World Anti-Doping Code

Idrottaren i dopingkontroll, rättigheter och skyldigheter

Av WADA förbjudna substanser, listan 2016

 

Finlands Antidopingkommitté om förbjudna substanser och metoder i idrotten

 

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9