EN SKOLA I RÖRELSE

Här nedan kan ni se videor som är gjorda på ett AVI-seminarium just innan skolorna stängdes före covid-19.

https://www.youtube.com/channel/UCWDnRRKWY7QktmR31XmBD9w

Hälsningar

Kristian Åbacka

Enhetschef för kulturväsendet

p. 0295016537 / 0503964795

kristian.abacka@avi.fi

Regionförvaltningsverket i Södra-Finland

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet

Projektet en skola i rörelse har sakta ändrat utseende. En del av er i skolan fortsätter arbetet med utvecklandet av mera rörelse, en del av er har en riktigt fysisk aktiv skoldag men hos endel har projektet kanske avslutats eller så har den fysiska aktiviteten inte längre första prioritet. Därför är skolornas behov nu väldigt olika och ett nytt verktyg är Årsklockan/Vuosikello-workshopen.

Den har utvecklats för alla skolor i rörelse men kanske i huvudsak för dem som varit med länge och som utvecklat sin egen fysiska rörelseverksamhet. Workshopen är tänkt som en långsiktig planeringsmodell där skolans personal samt elevrepresentanter kan delta. Workshopen räcker 2-3 h men kan i detta skede tyvärr enbart beställas på finska. Innehåller:

 • Hur utnyttja nulägesbedömningens resultat
 • funktionell inlärning som verktyg
 • forskningsfakta angående funktionell inlärning
 • elevernas medverkan
 • föräldrarnas medverkan
 • innehåll och uppdelning av skolans eget välmående och fysiska aktivitet när man gör en Årsklocka

Kontakta anu.muurinen@likes.fi, 040-9000844

Här hittar du den senaste infon och nyhetsbrevet från Terve Koululainen

Nulägesbedömningen är viktig!

Gör din egen bedömning, varje år! https://www.liikkuvakoulu.fi/nulaget ett bra verktyg för att se vad man åstadkommit och vad som kan förbättras.

Rastis-utbildning kan ännu beställas. Ta kontakt med kite@idrott.fi så hittar vi ett datum! eller ring 040-5780560.

Programmet gäller nu också för Andra stadiet och högskolor.

Läs mera här: https://www.liikkuvaopiskelu.fi/sv/studier-i-rorelse

Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringens mål ”ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder”.

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse-stödnätverk, till exempel

konkreta idéer för skoldagen

verktyg för att planera och värdera verksamheten

gemensamma möten

information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.

 1. Registrera skolan som en Skola i rörelse via http://www.liikkuvakoulu.fi/kom-med. Registreringen är kostnadsfri.
 2. Ni får ett lösenord till stödsidorna för Skolan i rörelse per e-post. På stödsidorna har vi färdigt samlat tjänster som stödnätverket kring Skolan i rörelse erbjuder er på en och samma plats.
 3. Ni får stödmaterial. I fortsättningen kommer vi att skicka även annat, konkret stödmaterial till de skolor som registrerat sig som Skolor i rörelse. Under den närmaste tiden kommer ni att få bland annat en affisch till skolans vägg, Handboken om resan till en Skola i rörelse, och ett verktyg för att bedöma nuläget i skolan.
 4. Utveckla de sätt som bäst passar för er skola och genomför Skolan i rörelse-verksamhet i skolans vardag. Dra nytta av den hjälp som vi erbjuder men gör verksamheten till er egen grej som hela skolan kan ta del i.
 5. Hör gärna av er till oss, både gällande bra och mindre bra idéer: liikkuvakoulu (a) likes.fi
 6. Vi utvecklar stödsidorna och stödnätverkets verksamhet enligt er feedback. Berätta för oss om era önskemål gällande tjänster som fattas och kommentera de tjänster vi erbjuder liikkuvakoulu@likes.fi

Vi är redan en Skola i rörelse!

Registreringen togs i bruk hösten 2014 och den är avsedd både för de skolor som för första gången börjar sin resa till en Skola i rörelse och för de skolor som redan har genomfört Skolan i rörelse-verksamheten i sin skola, samt för alla skolor där emellan. Registrera alltså nu er skola officiellt som en Skola i rörelse och dra nytta av stödtjänsterna. För mera information: https://liikkuvakoulu.fi/svenska

Har du frågor eller behöver du mera information?

Kite Lundström

Ombud för skolidrotten
kite[at]idrott
+358 40 578 05 60

Johanna Berlin

Nyland
johanna.berlin[at]edu.hel.fi
+358 50 514 90 39

Anders Hendricksson

Österbotten
anders.hendricksson[at]malax.fi
+358 50 373 83 46

Bo-Erik ”Bosse” Ahlgren

Åboland
bo-eric.ahlgren(at)kimitoon.fi
+358 50 564 11 93

Kristian Åbacka

Regionförvaltningsverket
www.rfv.fi
0295 016537

Tips och videon

REGISTRERA SKOLAN SOM EN SKOLA I RÖRELSE

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse -stödnätverk, till exempel:
– färdiga materialpaket
– konkreta ideér för skoldagen
– verktyg för att planera och värdera verksamheten
– gemensamma möten
– information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.

MATERIAL 

Här hittar du till exempel:
– Broschyrer
– Korta publikationer
– Diplom

Länk till materialet

IDÉER FÖR EN AKTIVARE SKOLDAG

Vi samlar in idéer, testat i praktiken, som fungerar i olika skolor för att öka rörelse under skoldagen. Bli inspirerad av hög- och lågstadieskolornas idéer och skicka din egen idé!

Läs mer

Koulupäivän aikaisella liikunnalla monia myönteisiä vaikutuksia oppimiselle

Tieteellisessä tutkimuksessa liikunnalla on havaittu useita vaikutuksia oppimiseen. Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät koulupäivän aikaista liikuntaa ja oppimista.

Liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tiedetään olevan myönteisesti yhteydessä koulumenestykseen. Viime vuosina tutkimus on tuottanut uutta tietoa erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Koulupäivän aikaisen liikkumisen merkitys oppimisen tukemisessa ja oppimisprosessin toiminnallisuus onkin huomioitu uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelma, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, on lisännyt liikkumista koulupäivään ja kasvattanut opetushenkilöstön kiinnostusta liikunnan hyödyntämiseen oppimisen tukena. Tuore julkaisu tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten erilainen koulupäivään lisätty liikunta vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen.

Koulupäivän aikaisen liikunnan merkitys on erityisen suuri vähän liikkuville lapsille, joilla 40 % päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana.

Koulupäivän aikaisen liikunnan merkitys on erityisen suuri vähän liikkuville lapsille, joilla 40 % päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana.

Liikunnalliset tauot, opetukseen integroitu liikunta ja kerhot edistävät koulumenestystä

Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Useimmissa tutkimuksissa koulupäivän aikainen liikunta vaikutti myönteisesti lasten oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja opetukseen integroitu liikunta olivat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin erityisesti matematiikan oppimistuloksiin.

Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa oppimistuloksiin myös välillisesti

Tutkimusten perusteella liikunta ei välttämättä suoraan vaikuta oppimiseen, vaan vaikutukset välittyvät useiden muiden tekijöiden kautta.

Liikunnan anatomiset ja fysiologiset vaikutukset ulottuvat aivoihin. Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia on havaittu oppilaiden tiedollisessa toiminnassa, erityisesti toiminnanohjauksessa, kuten käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä (inhibitio), työmuistissa sekä kognitiivisessa joustavuudessa. Liikunta näyttäisi vaikuttavan myönteisesti myös tarkkaavaisuuteen. Koulupäivän aikaisen liikunnan ja tiedollisen toiminnan yhteys voi osaltaan selittää myös koulumenestyksen parantumista.

Lisäksi koulupäivän aikainen liikunta näyttäisi edistävän luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppitunteihin osallistumista – ja sitä kautta itse oppimista.

Mitä koulupäivän aikainen liikunta sisältää?

Tutkijat suosittelevat monipuolisen, ikä- ja kehitystasolle sopivan liikunnan sisällyttämistä koulupäiviin osaksi pedagogisia ratkaisuja. Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa monin tavoin lasten oppimiseen ja oppimistuloksiin.

Koulupäivän aikaiseen liikuntaan sisältyvät:

 1. Liikuntatunnit
 2. Välituntiliikunta
 3. Liikuntakerhot
 4. Muu ohjattu liikunta, kuten teemapäivät ja projektit
 5. Istumisen tauottaminen ja taukoliikunta oppitunnilla
 6. Opetukseen integroitu liikunta, kuten toiminnalliset menetelmät ja lähiympäristön hyödyntäminen
 7. Koulumatkat

Lisätietoa

Tutkija Marko Kantomaa, m.kantomaa@imperial.ac.uk, p. 040 820 1981.

Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus, tuija.tammelin@likes.fi, p. 020 762 9503.

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus, matti.pietila@oph.fi, p. 029 533 1172

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus tammikuu 2018. Raportit ja selvitykset 2018: 1. Opetushallitus. http://oph.fi/julkaisut/2018/
koulupaivan_aikainen_liikunta_ja_oppiminen

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta. Opetushallitus. http://www.opetushallitus.fi/
julkaisut/2018/koulupaivan_
aikainen_liikunta_ja_oppiminen_fe

Yhteistyökumppaneina julkaisuissa ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikkuva koulu -ohjelma sekä Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelma.

Tutkija Marko Kantomaan puheenvuoro koulupäivän aikaisesta liikunnasta ja oppimisesta on Educa-messujen ohjelmassa lauantaina 27.1. klo 14.30–15.15 Taito-ohjelmalavalla­. Tiivistelmä on saatavilla Educa-messuilla 25.–27.1. Helsingin Messukeskuksessa Opetushallituksen osastolla 6H50 sekä Liikkuvan koulun osastolla 6M50.