Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå. Hösten 2020 håller vi dagar med Naturparkour och Hopparep. Lugna barn enbart i södra Finland(läs mera här under). Beställas kan även Skidkul för vintern 2021. Pga covid-19 håller vi till enbart utomhus. Ingen Labyrintorientering arrangeras då vi använder gemensamma emit-brickor och kartor.

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15, eller 8-14. Nu är rekommenderad gruppstorlek ca 12 elever. En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.

För arrangemangen står Finlands Svenska Idrott.

BESTÄLL VÅRA LEDARE TILL ER SKOLA

Beställ Hopparep, Naturparkour eller Skidkul.
Beställ dina besök för hösten 2020 och vinter/vår 2021 nu!

Beställ Idrott i skolan här