Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå. Vintern och våren 2021 håller vi dagar med Skidkul och Hopparep samt Lugna barn enbart i södra Finland och då en streamad version som görs via zoom. Eventuellt även naturparkour. Pga covid-19 håller vi till enbart utomhus. Ingen Labyrintorientering arrangeras ändå då vi använder gemensamma emit-brickor och kartor.

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15, eller 8-14. En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.

För arrangemangen står Finlands Svenska Idrott.

BESTÄLL VÅRA LEDARE TILL ER SKOLA

Beställ Skidkul för vintern 2021 eller Lugna Barn som görs via stream!Hopparep till våren.

Beställ Idrott i skolan här