Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå. 2020 håller vi dagar med Skidkul/Friidrottssnurran, Labyrintorientering, Naturparkour och Hopparep. Lugna barn enbart i södra Finland(läs mera här under)

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15, eller 8-14. Rekommenderad gruppstorlek är ca 25 elever. En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.

Under våren, januari-mars 2020, har södra Finlands skolor möjlighet att boka Lugna barn. Konceptet fungerar som de övriga idrotterna i skolan med ca 45 minuters sessioner men endast 4-5 grupper/dag och max 20 elever/grupp. Lugna barn sker inomhus och kunde också kallas Yoga. Vi strävar efter att minimera mängden stress och försöker utveckla koppling mellan kropp och själ. Mindfulness hjälper eleverna att komma i kontakt med sina känslor och skapar utrymme för fantasi och rörelse. Vi andas, tränar balans, styrka, flexibilitet och vilar. 

För arrangemangen står Finlands Svenska Idrott.

BESTÄLL VÅRA LEDARE TILL ER SKOLA

Beställ Hopparep, Naturparkour, Labyrintorientering eller Skidkul. Även Lugna barn i södra Finland.
 Skidkul för vintern 2020 har endast strödagar lediga. Vårens besöksdagar fylls snabbt, beställ dina besök nu!

Beställ Idrott i skolan här