VI FÅR HELA SKOLAN I RÖRELSE

Tillsammans med Finlands Svenska Idrott arbetar vi aktivt för att öka den fysiska aktiviteten i skolan, såväl inne som utanför klassrummet.

För det här har vi två olika verksamheter, Idrott i skolan och Skolan i rörelse. Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå.

Inom ramen för skolan i rörelse håller vi ännu Rastis- lekledarutbildning Programmet har efterhand utvidgats och omfattar idag även småbarnspedagogiken och andra stadiets Studier i rörelse.

Idrott i skolan

Vi tar nu gärna emot många fler anmälningar för hösten 2022 och vinter-vår 2023.

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15. Gruppstorlek enligt rekommendation(klassvis). En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.
Beställ Hopparep, Naturparkour , frisbeegolf, eller Skidkul, gratis!

Anmäl din skola till christel.lundstrom(a)idrott.fi. Ur anmälan bör framgå:
Kontaktperson, e-post och telefonnummer
Skolans namn och adress
Klockslag och datumförslag

Skolan i rörelse

Inom programmet för Skolan i rörelse ordnar vi olika mentorskapsutbildningar, fortbildningar för undervisande personal och så utbildar vi skolelever till rastisledare. Inom programmet finns det även en hel del material för skolorna att ta del av.

Studier i rörelse

Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier och yrkesläroanstalter. Målsättningen är precis som i Skolan i rörelse att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.

För mera information
Christel ”Kite” Lundström

Ombudsman för skolidrotten
christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Vi tackar våra bidragsgivare