VI FÅR HELA SKOLAN I RÖRELSE

Tillsammans med Finlands Svenska Idrott arbetar vi aktivt för att öka den fysiska aktiviteten i skolan, såväl inne som utanför klassrummet. Denna höst arrangerar vi aktiviteter utomhus och pga att vi använder gemensamma emitbrickor och kartor håller vi inte Labyrintorientering och gruppstorleken är minskad till ca 12.

För det här har vi två olika verksamheter, Skolan i rörelse och Idrott i skolan. Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå.

Skolan i rörelse var ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Programet har efterhand utvidgats och omfattar idag även småbarnspedagogiken och andra stadiets Studier i rörelse.

Idrott i skolan

Vi tar nu gärna emot många fler anmälningar för hösten 2020!

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15. Rekommenderad gruppstorlek är nu ca 12 elever. En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.
Beställ Hopparep, Naturparkour eller Skidkul, gratis!

Anmäl din skola till christel.lundstrom(a)idrott.fi. Ur anmälan bör framgå:
Kontaktperson, e-post och telefonnummer
Skolans namn och adress
Klockslag och datumförslag

Skolan i rörelse

Inom programmet för Skolan i rörelse ordnar vi olika mentorskapsutbildningar, fortbildningar för undervisande personal och så utbildar vi skolevleer till rastisledare. Inom programmet finns det även en hel del material för skolorna att ta del av, varav största delen är på finska. 

För mera information om Idrott i skolan och Skolan i  rörelse ta kontakt med

Christel Lundström

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Vi tackar våra bidragsgivare