Expedition Dragsvik

EXPEDITION DRAGSVIK 
29.9.2018

Efter fjolårets succé är Expedition Dragsvik här igen. Expedition Dragsvik är en exklusiv äventyrsmarsch där målet är att utföra en dagsvandring i lag på 3-9 personer. Vandringen är ett äventyr där deltagarna måste vara beredda att genom samarbete orientera sig fram i terrängen kring Dragsvik, ta sig över olika hinder och lösa praktiska uppgifter.

Laget orienterar sig fram genom banan med hjälp av karta och kompass. Laget får koordinater till nästa station först då de utfört en uppgift. Vid varje station finns all den utrustning som krävs för att kunna utföra uppgiften, samt rekryter som ger tydliga instruktioner för uppgiften. Deltagarna utför vandringen i normal friluftsklädsel och med utrustning enligt en materiallistan som fås av arrangören före evenemanget.

Start och mål sker båda på Nylands brigadområde i Ekenäs, Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg. Totala banlängden är ca 50 km, varav 20 km är cykling och 30 km är vandring. Banlängden är inte exakt, utan beror på hur laget orienterar sig fram. Längs banan finns 8-12 uppgifter/hinder som laget skall ta sig förbi. Deltagarna skall vara förberedda på att eventuellt bli smutsiga, våta och utföra uppgifter som kräver fysiska prestationer. Deltagarna kommer inte att få all information kring utförandet och punkterna på förhand.

Deltagaren bör vid anmälan samtycka att arrangörerna närsomhelst kan ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering). De riktgivande bankartor som publicerar ska ses som en skiss för hur banan kan se ut. Det kommer inte att finnas en beskrivning på alla uppgifter/hinder utan bara en riktgivande beskrivning på vad som kan finnas.

Maxtid att genomföra vandringen är 10 timmar.

Det här är Expedition Dragsvik.

Deltagare
Alla i åldern 12-99 år som söker extra spänning (minderåriga får delta i vuxet sällskap med vårdnadshavarnas skriftliga tillåtelse). Det här är ett exklusivt evenemang med begränsat antal platser. Lagen bör bestå av minst 3 och max 9 personer. En deltagare kan delta i endast ett lag.

Deltagaravgift
60 €/person fram till 30.6.2018, efter det  80 €/person. Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdagen som är 15.9.2018.

Anmälning
Anmälningen öppnar tisdag 15.5.2018 och är öppen så länge de 150 platserna räcker.

Ändringar kan göras i redan anmälda lag fram till 22.9.2018. För annullering efter den 15.9 krävs läkarintyg för att få deltagaravgiften tillbaka.

Anmäl erT lag senast 16.9.2918

Anmäl er här

Banläggare
Harri Paukku

Regler
Deltagarna måste ovillkorligen acceptera rekryternas anvisningar som ger vid de olika punkterna. Alla deltagare måste utföra det angivna straffet vid den punkt som de inte klarat uppgiften.

Ansvar och risk
Deltagaren är på förhand medvetna om att expeditionen är en stor fysisk ansträngning. Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot arrangörerna eller markägaren före, under eller efter evenemanget. Deltagarna ska på bästa sätt förbereda sig för loppet genom träning, samt att ta del av den information som delges och publiceras före evenemanget.

Sjukvård och säkerhet
På plats vid evenemanget finns mobila sjukvårdsteam med sjukvårdsutbildad personal. Samtliga stationer är utrustade med kommunikationsradios/mobiltelefoner och kan kalla på sjukvård till platsen.

Försäkring
Vi rekommenderar varje deltagare att ha en ikraftvarande olycksfallsförsäkring.

Utrusning
Obligatorisk utrustning för deltagare, förutom vandringsutrusning även tryckförband i vattentät förpackning, en ryggsäck, dryck, kompass. Alla lag får en karta vid anmälan. Alla deltagare måste använda skor. Vi rekommenderar deltagarna att delta i funktionsdugliga kläder enligt årstid.

Alkohol och droger
Varken deltagare eller publik får vara påverkade av alkohol eller droger.

Miljö och skräp
Avfallskärl finns placerade i start- och målområdet, samt vid stationerna. Bajamajor finns utplacerade längs banan.

Avbryta vandringen
Om en deltagare vill eller måste avbryta vandringen skall det meddelas till rekryterna vid följande station. Vid en enskild deltagares avbrott kan laget fortsätta vandringen så länge som laget har minst tre deltagare.

Personlig egendom
Expedition Dragsvik ansvarar inte för förlust av personlig egendom under evenemanget. Det åligger därför varje deltagare om den anser det nödvändigt att teckna en egen försäkring som täcker detta.

Arrangörer
Finlands Svenska Idrott i samarbete med Dragsviks idrottare

För mera information

Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358505249624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi