EXPEDITION DRAGSVIK 
21.9.2019

Expedition Dragsvik är här igen!

En exklusiv äventyrsmarsch där målet är att utföra en dagsvandring i lag på 3-9 personer. Vandringen är ett motions äventyr där deltagarna måste vara beredda att genom samarbete orientera sig fram i terrängen kring Dragsvik, ta sig över olika hinder och lösa praktiska uppgifter.

Laget orienterar sig fram genom banan med hjälp av karta och kompass. Vid varje station finns all den utrustning som krävs för att kunna utföra uppgiften, samt rekryter som ger tydliga instruktioner för uppgiften. Deltagarna utför vandringen i normal friluftsklädsel och med utrustning enligt en materiallistan som fås av arrangören före evenemanget.

Start och mål sker båda på Nylands brigadområde i Ekenäs, Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg. Totala banlängden är ca 50 km, varav c. 20 km är cykling och c. 30 km är vandring. Banlängden är inte exakt, utan beror på hur laget orienterar sig fram. Längs banan finns 8-12 uppgifter/hinder som laget skall ta sig förbi. Deltagarna skall vara förberedda på att eventuellt bli smutsiga, våta och utföra uppgifter som kräver fysiska prestationer. Deltagarna kommer inte att få all information kring utförandet och punkterna på förhand.

Deltagaren bör vid anmälan samtycka att arrangörerna närsomhelst kan ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering). De riktgivande bankartor som publicerar ska ses som en skiss för hur banan kan se ut. Det kommer inte att finnas en beskrivning på alla uppgifter/hinder utan bara en riktgivande beskrivning på vad som kan finnas.

Start kl. 9:00 och maxtid att genomföra vandringen är 10 timmar.

Det här är Expedition Dragsvik.

Avgift
Pris 1: 60 € /person fram till 30.4.2019
Pris 2: 80 € /person från maj- juni 2019
Pris 3: 100 € /person fram till sista anmälningsdagen.
Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdagen som är 6.9.2018.

Anmälning


Anmälningen öppnar i januari 2019 och är öppen så länge de 200 platserna räcker. Ändringar kan göras i redan anmälda lag fram till 13.9.2018. För annullering efter den 6.9 krävs läkarintyg för att få deltagaravgiften tillbaka.

HÄR

Arrangörer
Finlands Svenska Idrott i samarbete med Dragsviks idrottare

Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358505249624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi