Utbildning för tränare

PROFESSIONELL COACHING SOM 
KOMPLEMENT TILL FYSISK TRÄNING

Finlands Svenska Idrott kommer att inleda ett nytt utvecklingsarbete under namnet “Professionell coaching som komplement till fysisk träning”. Där kommer vi i samarbete med Positive Solutions, ett professionellt coachingföretag, samla en tränargrupp på ca. 16 tränare över grengränserna. De som deltar gör det frivilligt och bör ha en stark vilja att utvecklas i sin roll, ett öppet sinne och stor nyfikenhet. Att delta i utbildningen är kostnadsfritt för tränaren och föreningen som kommer att bli valda.

Utbildningen startar med en heldag i januari 2019 och fortsätter med halva dagar/kvällar under våren 2019 och utbildningen beräknas vara klar innan midsommaren 2019. Närmare tidtabell presenteras senare.

I utbildningen får du som tränare 

  • lära dig om coachingens kärnkompetenser i praktiken (ICF).
  • en TotalSDI kartläggning– vem är jag som tränare och vem är min adept? Hur jobbar vi på bästa möjliga sätt tillsammans?
  • lära dig vilket språk din adept talar? Hur kan du som tränare kommunicera så effektivt som möjligt?
  • lära dig ett coachande ledarskap i praktiken.
  • lära dig hur man sätter upp ändamålsenliga mål och delmål samt hur man gör nulägesanalyser.
  • möjlighet till individuell mentorcoaching med en professionell coach. 
  • nätverka med andra tränare och utbyte av erfarenheter.

Närstudietillfällena består av både teori och praktik. Deltagarna får göra praktiska övningar på varandra, men även hemma tillsammans med sin adept mellan närstudietillfällena.

Av dig som deltar förväntar vi oss att du har en adept att träna på. Att du har tid och en inre vilja att utvecklas som tränare. Ett engagemang och öppet sinne för vad det kan innebära i din personliga utveckling.

Ansökan till utbildningen öppnar 15.10

Du ansöker till utbildningen genom att ge en kort beskrivning över dig själv och vad du har för förväntningar av utbildningen. Att delta i utbildningen är kostnadsfritt för tränaren och föreningen som kommer att bli valda.

Ansök senast 15.1.2019

Utbildningen baserar sig på internationella coachingens metoder (ICF). Som utbildare fungerar Christine och Tom Suvanto. Därtill kommer utomstående coacher anlitas efter behov. 

Christine & Tom Suvanto

Christine Suvanto 
ICF Professional Certified Coach (PCC) 
Coach Trainer, Mentor Coach  
Master Trainer TotalSDI, SDI Certified Partner
NLP Master Practitioner, Mental Trainer

Tom Suvanto
ICF Associate Certified Coach (ACC)
Master Trainer TotalSDI, SDI Certified Partner

För mera information 
Arto Sirviö

Idrottschef

+358400 595 432
arto.sirvio(at)idrott.fi