Material

Hjälpmedel som främjar deltagande i kommuner och skolor

Kehitysvammaisten Tukiliitto Malike och SOLIA publicerade år 2022 handboken
Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin. Nu har Finland Svenska Idrott arbetat fram den svenska versionen av handboken, som går under namnet:
Hjälpmedel som främjar deltagande i kommuner och skolor.
Handboken finns också i tryckt format.

Den finskspråkiga versionen av handboken finns att läsa på Finlands Paralympiska Kommitténs webbsida.