Idrott för alla

Rent spel och vinn rättvist främjar ärlig tävling och ren idrott och tävlande på lika villkor. Det hedrar rena idrottare och värderingar inom rent spel samt en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

De som följer med idrott, idrottsföreningarna, den närmaste kretsen nära idrottarna och idrottarna själva ska vara med i rent spel och vinn rättvist programmet i sin vardag.  

Alla har rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.