Etiska programmet

Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har gjorts upp med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och ungdoms-idrotten. Varje målgrupp har ett eget material. 

Med detta häfte lyfter vi fram barn- och ungdomsidrottens värdegrund och hur alla aktörer kan bidra till att den respekteras. Barn- och ungdom.

Med föreningsaktiva menas i det här häftet tjänstemän och beslutsfattare samt övriga personer som har hand om olika förtroendeuppdrag inom verksamheten. Föreningen.

Med tränare menas i detta dokument personer som leder olika barn- och ungdomsgrupper samt personer i tränarsyssla. Tränare.

Med utövare menas i det här häftet vuxna idrottare och Motionärer. Utövare.

För mera information

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi