Kurser

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett landsomfattande projekt där målet är att öka andelen fysiska aktivitet genom olika metoder samt att minska stillasittande. Kurser på svenska arrangeras av Finlands Svenska Idrott. Övriga kurser arrangerads av Utbildningstyrelsen och av Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu. Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar.

Kurser våren 2022

25.1.2022 kl. 14-16 Workshop för chefer. Online

Workshopen tar upp ledning av det grundläggande uppdraget, ledarskapsåtgärder, kompetensledning, pedagogisk ledning samt samarbete med familjer och andra parter. Målet är att ge strukturer för ledarskapet inom småbarnspedagogiken i rörelse som satsar på fysisk aktivitet där strukturerna inom ledarskapet är klara och tydliga och verksamheten har nära anknytning till planen för småbarnspedagogik. 

Innehåll: genomförande och vägledning av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i den egna enheten. Utbyte av erfarenheter inom ämnet. Stärkande av ledarskapet. Strukturer till stöd för ledningsarbete. Som kursmaterial fungerar Daghemsföreståndarens arbetsbok som hör till programmet. Bindande anmälan HÄR före 18.1. Workshopen är gratis.

26.1.2022 kl. 9:00-9:45 Små steg. Online

Små steg, planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Småbarnspedagogiken går in i steg två, där nuläget är bearbetat och nya rutiner är vardag. Kom med och träffa andra som också står inför nästa steg med ”Små steg”. Presentation av arbetsredskapet ”Små steg” Verksamhetsexempel från fältet. 
Utbyte av verksamhetsidéer- ordet är fritt. Bindande anmälan HÄR före 23.1

Sparrning inom småbarnspedagogiken. Online

Sparrning inom småbarnspedagogiken i rörelse är ett tillfälle då ni har möjlighet att ställa frågor, samt träffa andra som också arbetar med att implementera mera aktiviteter i vardagen. Här får du information, tips och råd på hur ni skall gå vidare för att få Småbarnspedagogiken i rörelse som en del av vardagen. Tillfällena är Gratis.

9.2.2022 kl. 16-17:30. Bindande anmälning HÄR före 4.2.
9.3.2022 kl. 12-13:30. Bindande anmälning HÄR före 4.2

lunchwebinar

Dessa är gratis online. Välkommen med!

15.2.2022 kl. 12:30-13:15 Samarbete över gränserna i kommunen och på daghem

Barn vill röra på sig! Vad bör beaktas när barn skall röra på sig. Projektet Småbarnspedagogiken i rörelsens mål är att minska stillasittandet och öka aktiviteten på ett mångsidigt och inspirerande sätt. Så här jobbar idrottskoordinator Maria Sundman från Sibbo. Hon berättar om samarbetet med stadens daghem och vad hon ser som viktigt i sitt arbete med fysisk aktivitet. På Westends daghem är Småbarnspedagogiken i rörelse i full gång för sitt andra år. Sara Hannelius berättar sina erfarenheter av projektet och hur daghemmet arbetar för en aktivare vardag för sin personal och för sina barn. Anmälan HÄR senast 11.2

15.3.2022 kl. 12:30-13:15 Flåsiga lekar för barn

Enligt rekommendationerna skall barn skall springa och höja pulsen varje dag. Under detta lunchwebinar berättar vi hur du på enkla sätt kan inspirera din barngrupp till korta pulshöjande aktiviteter under dagen. Hur kan man utnyttja gården och inneutrymme. Kom med och lyssna på vardagstips. Nu går Småbarnspedagogiken i rörelse in i nästa skede då verksamheten skall integreras med rörelserutiner, glädje och inspiration. Hur kan du som pedagog hitta de stunder då en rörelsestund är lämplig?  Anmälan HÄR senast 11.3

31.3.2022 kl. 12:30-13:15 När skall man reagera när barn inte rör sig som de skall?

Barn älskar mångsidig och inspirerande verksamhet både inomhus och utomhus. Vad och hur skall man träna fysisk aktivitet  barn i olika åldrar. Webinariet ger dig aktivitetstips och tips från ergoterapeutens och idrottsinstruktörens arbete inom småbarnspedagogiken. Föreläsare: Henrika Backman, ergoterapeut och Eva-Lotta Backman, idrottsinstruktör YH. Anmälan HÄR senast 25.3


Inom projektet arrangerar vi även kurser i samarbete med daghem och kommuner. Tag kontakt så berättar vi mer!