Småbarnspedagogiken i rörelse

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till småbarnspedagogiken. Programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig och att dagligen få tillräckligt med rörelse och motion. För detta krävs ett helt nätverk, som stöder varandra.

Programmet småbarnspedagogik i rörelse är baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom småbarnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grunderna för planen. Programmet genomförs utgående från de egna enhetens förutsättningar.

Låt oss bygga tillsammans!

Mera information hittar du från utbildningsstyrelsen

HÄR

Information även av

Eva-Lotta Backman
Motionschef
tfn. 050 5249624, e-post: eva-lotta(at)idrott.fi