Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till enheter inom småbarnspedagogiken. Programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig och att dagligen få tillräckligt med rörelse och motion. För detta krävs ett helt nätverk, som stöder varandra.

Programmet småbarnspedagogik i rörelse är baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom småbarnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Programmet genomförs utgående från den egna enhetens förutsättningar.

Introduktion till småbarnspedagogiken i rörelse

HUR KAN NI KOMMA MED?

Finlands Svenska Idrott arrangerar informationsföreläsningar kring projektet ”Småbarnspedagogiken i rörelse” och ger mera information ni kan komma med. Tillfällena är gratis och ordnas online!

Introduktion i små steg (Gratis)

13.4.2021 kl. 9-10:30, anmäl dig HÄR senast 9.4
4.5.2021 kl. 12:15-13:45, anmäl dig HÄR senast 30.4
18.5.2021 kl. 14-15.30 , anmäl dig HÄR senast 14.5

Webinaret ger introduktion i små steg kring Småbarnspedagogiken i rörelse. Introduktion för arbetsgemenskapen, som vägleder programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Förståelse för hur programmet går framåt och hur kompetensen inom småbarnspedagogiken kan utvecklas.

Workshop för chefer (Gratis)

27.4.2021 kl. 9-12, anmäl dig HÄR senast
20.5.2021 kl. 13-15, anmäl dig HÄR senast 17 maj

Workshopen ger dig verktyg för följande: Ledning av det grundläggande uppdraget, ledarskapsåtgärder, kompetensledning, pedagogisk ledning samt samarbete med familjer och andra parter.
Mål: Det är lättare att genomföra en småbarnspedagogik som satsar på fysisk aktivitet när strukturerna inom ledarskapet är klara och tydliga och verksamheten har nära anknytning till planen för småbarnspedagogik. 
Innehåll: genomförande och vägledning av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i den egna enheten. Utbyte av erfarenheter inom ämnet. Stärkande av ledarskapet. Strukturer till stöd för ledningsarbete
Material: Daghemsföreståndarens arbetsbok används som material. Den kan laddas ner från hemsidan då daghemmet/enheten registrerar sig.  
Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar. 


lunchwebbinarier

Finlands Svenska Idrott arrangerar kostnadsfria lunchwebbinarier för dig som arbetar inom småbarnspedagogiken.

Samarbete med föräldrar kring fysisk aktivitet inom småbarnspedagogiken
13.4.2021 kl. 12.30-13.15

Hur kan du som arbetar på daghem uppmuntra familjerna till fysisk aktivitet utanför småbarnspedagogiken? Vad är viktigt i samarbete med familjer? Hur kan information och vägledning i tidig barndom stödja och uppmuntra familjer att leva en aktiv livsstil? Hur kan man uppmuntra barn till fysiska aktivitet redan från liten? 

Våra duktiga föreläsare är Maria Ostrow, Sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen och Susann Fagerlund, daghemsföreståndare på Kimitoön delar med sig av erfarenheter och praktiska lösningar.

Anmäl dig HÄR före 9.4.2021

Välmåendet i arbetslivet för pedagoger
16.4.2021 kl. 12:30-13:15

Att arbeta som pedagog kräver ofta oergonomiska arbetsställningar och stor flexibilitet. Vad är viktigt då vi skall tänka på vår fysiska hälsa och hur kan vi stärka den?

Var och hur kan vi hitta möjligheter att stärka våra muskler? Vad är viktigt att tänka på för att hålla ihop genom hela arbetslivet.

Under lunch webbinariet får du tips och idéer på hur du själv kan upprätthålla en bra arbetshälsa. Olika livsskeden kräver olika saker av oss och hur kan vi känna igen olika symptom på åldrandet. 

Katarina Yläjärvi (Fysioterapeut) berättar om hur du med enkla metoder kan få inspiration till en aktiv vardag. Eva-Lotta Backman berättar om symptom på kvinnan i övergångsåldern, och vad du kan göra för att må bra.

Anmäl dig HÄR före 14.4.2021

Småbarnspedagogiken i rörelse, så här gjorde vi
27.4.2021 kl. 12:30-13:15

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse finns redan på många daghem och fler daghem registrerar sig hela tiden. Här presenterar vi två exempel på hur det började och det kom igång och hur det fungerar nu. Du får praktiska exempel på vad som är lätt och var problem har uppstått.

Anna Moberg-Jokinen, Daghemsföreståndare för daghemmen Axel, Alexia, Skatan och Kronohagens förskola / Helsingfors stadSusanne Fagerström. Daghemsföreståndare på Prästgårdsbackens daghem i Kyrkslätt

Anmäl dig HÄR före 23.4.2021

Mera information
hittar du Här

Tyvärr finns informationen ännu enbart på finska.

Till Utbildningsstyrelsens webbplats
För mera information
Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi