Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till enheter inom småbarnspedagogiken. Programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig och att dagligen få tillräckligt med rörelse och motion. För detta krävs ett helt nätverk, som stöder varandra.

Programmet småbarnspedagogik i rörelse är baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom småbarnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Programmet genomförs utgående från den egna enhetens förutsättningar.

Introduktion till småbarnspedagogiken i rörelse

HUR KAN NI KOMMA MED?

Finlands Svenska Idrott arrangerar informationsföreläsningar kring projektet ”Småbarnspedagogiken i rörelse” och ger mera information ni kan komma med. Tillfällena är gratis och ordnas online!

Introduktion i små steg (Gratis)

19.1.2021 kl. 12:00-13:30, anmäl dig HÄR
28.1.2021 kl. 9:00-10:30, anmäl dig HÄR

Webinaret ger introduktion i små steg kring Småbarnspedagogiken i rörelse. Introduktion för arbetsgemenskapen, som vägleder programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Förståelse för hur programmet går framåt och hur kompetensen inom småbarnspedagogiken kan utvecklas.

Workshop för chefer (Gratis)

4.2.2021 kl. 9:00-12:00, anmäl dig HÄR

Workshopen ger dig verktyg för följande: Ledning av det grundläggande uppdraget, ledarskapsåtgärder, kompetensledning, pedagogisk ledning samt samarbete med familjer och andra parter.
Mål: Det är lättare att genomföra en småbarnspedagogik som satsar på fysisk aktivitet när strukturerna inom ledarskapet är klara och tydliga och verksamheten har nära anknytning till planen för småbarnspedagogik. 
Innehåll: genomförande och vägledning av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i den egna enheten. Utbyte av erfarenheter inom ämnet. Stärkande av ledarskapet. Strukturer till stöd för ledningsarbete
Material: Daghemsföreståndarens arbetsbok används som material. Den kan laddas ner från hemsidan då daghemmet/enheten registrerar sig.  
Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar. 

Mera information
hittar du Här

Tyvärr finns informationen ännu enbart på finska.

Till Utbildningsstyrelsens webbplats
För mera information
Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi