Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till enheter inom småbarnspedagogiken. Programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig och att dagligen få tillräckligt med rörelse och motion. För detta krävs ett helt nätverk, som stöder varandra.

Programmet småbarnspedagogik i rörelse är baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom småbarnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Programmet genomförs utgående från den egna enhetens förutsättningar.

Introduktion till småbarnspedagogiken i rörelse

HUR KAN NI KOMMA MED?

Finlands Svenska Idrott arrangerar informationsföreläsningar kring projektet ”Småbarnspedagogiken i rörelse” och ger mera information ni kan komma med. Tillfällena är gratis och ordnas online!

Material

Virtuellt föräldramöte om fysisk aktivitet för barn

Inom projektet Småbarnspedagogiken i rörelse, vill vi även uppmuntra föräldrar att aktivt ta initiativ till en aktiv vardag för sina barn. Här via dessa föräldramöte informerar och inspirerar vi vad som bör göras och hur man kan förverkliga en aktiv rörelserik vardag för barn. Filmen tar 14 minuter.

Barnets första motoriska år

Mera information
hittar du Här

Tyvärr finns informationen ännu enbart på finska.

Till Utbildningsstyrelsens webbplats
För mera information