Småbarnspedagogiken i rörelse är ett riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till enheter inom småbarnspedagogiken. Programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig och att dagligen få tillräckligt med rörelse och motion. För detta krävs ett helt nätverk, som stöder varandra.

Programmet småbarnspedagogik i rörelse är baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren.

Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom småbarnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Programmet genomförs utgående från den egna enhetens förutsättningar.

Introduktion till småbarnspedagogiken i rörelse

HUR KAN NI KOMMA MED?

Finlands Svenska Idrott arrangerar informationsföreläsningar kring projektet ”Småbarnspedagogiken i rörelse” och ger mera information ni kan komma med. Tillfällena är gratis och ordnas online!

Introduktion i små steg (Gratis)

28.9.2021 kl. 14:00-15:30, anmäl dig senast 24.9 HÄR

Webinaret ger introduktion i små steg kring Småbarnspedagogiken i rörelse. Introduktion för arbetsgemenskapen, som vägleder programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Förståelse för hur programmet går framåt och hur kompetensen inom småbarnspedagogiken kan utvecklas.

Workshop för chefer (Gratis)

4.11.2021 kl. 13-15, anmäl dig senast 29.10 HÄR

Workshopen ger dig verktyg för följande: Ledning av det grundläggande uppdraget, ledarskapsåtgärder, kompetensledning, pedagogisk ledning samt samarbete med familjer och andra parter.
Mål: Det är lättare att genomföra en småbarnspedagogik som satsar på fysisk aktivitet när strukturerna inom ledarskapet är klara och tydliga och verksamheten har nära anknytning till planen för småbarnspedagogik. 
Innehåll: genomförande och vägledning av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse i den egna enheten. Utbyte av erfarenheter inom ämnet. Stärkande av ledarskapet. Strukturer till stöd för ledningsarbete
Material: Daghemsföreståndarens arbetsbok används som material. Den kan laddas ner från hemsidan då daghemmet/enheten registrerar sig.  
Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar. 


lunchwebbinarier

Finlands Svenska Idrott arrangerar kostnadsfria lunchwebbinarier för dig som arbetar inom småbarnspedagogiken.

17.9.2021 kl. 12:30-13:15 Välmående i arbetslivet

Att arbeta som pedagog kräver ofta oergonomiska arbetsställningar och stor flexibilitet. Vad är viktigt då vi skall tänka på vår fysiska hälsa och hur kan vi stärka den?
Var och hur kan vi hitta möjligheter att stärka våra muskler? Vad är viktigt att tänka på för att hålla ihop genom hela arbetslivet.

Under lunch webbinariet får du tips och idéer på hur du själv kan upprätthålla en bra arbetshälsa. Olika livsskeden kräver olika saker av oss och hur kan vi känna igen olika symptom på åldrandet. 
Katarina Yläjärvi (Fysioterapeut) berättar om hur du med enkla metoder kan få inspiration till en aktiv vardag. Eva-Lotta Backman (Idrottsinstruktör och Klimakterie coach) berättar om symptom på kvinnan i övergångsåldern, och vad du kan göra för att må bra. 

Anmäl dig HÄR före 15.9.2021

29.9.2021 kl. 14:00 Motivation och ork i arbetet som småbarnspedagog

Om att stanna upp inför det som verkligen är viktigt och fundera på hur du vill gå vidare efter ett tungt år med pandemi och förändringar.
Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog och psykoterapeut

Anmäl dig HÄR före 27.9.2021

Mera information
hittar du Här

Tyvärr finns informationen ännu enbart på finska.

Till Utbildningsstyrelsens webbplats
För mera information
Eva-Lotta Backman

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi