Ansök om Skogsmullecertifikat för din Skogsmullegrupp!

Skogsmullecertifikatet är ett sätt för ditt daghem att visa att ni har verksamhet med kvalité! Sedan gäller det att förverkliga verksamheten och rapportera för att få ett certifikat till ert daghem/grupp. Ett diplom som påvisar er kvalitativa verksamhet!

Skicka in er ansökan SENAST 30.9

Ansök här

Kriterierna för certifikatet hittar du HÄR.

Certifieringen poängterar en regelbunden och planenlig Skogsmulle-verksamhet. Sökande förutsätter ändå minst ett års förverkligande av verksamheten före ett certifikat kan beviljas.

  • Certifikatet tilldelas för endast ett år åt gången. Certifikatet stöder en målmedveten och planenlig verksamhet.
  • Certifikatet är gratis, men förutsätter att verksamhetskraven efterföljs. Vi förbehåller oss möjlighet till prisändring.
  • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi publicerar endast namnen på de som beviljats certifikat.

Vi vill ha din ansökan före 30.9 Behandlingen av ansökningarna tar ungefär en månad.

Ansökan är två delad. 

Första skedet: Gör en gör en verksamhetsplan och säkerhetsplan, fyll därefter i din elektroniska ansökan här.

När certifikatsansökan blivit godkänt, skall verksamhetsplanen förverkligas. När det är gjort inleds skede 2. När andra skedet är gjort får ni certifieringen, dvs diplomet och flaggan som bevis. Vid årlig uppdatering får ni ett årsmärke.

Årlig rapportering

Andra skedet: Förverkliga verksamhetsplanen under minst ett halvt år, därefter har ni möjlighet att anhålla om certifikatet genom att fylla i och returnera verksamhetsberättelsen. 

Ansökningstiderna till detta är samma som i det första skedet.
På basen av en godkänd verksamhetsberättelse tilldelas sedan certifikatet.

LÄMNA IN VERKSAMHETS-BERÄTTELSEN

Skicka in verksamhetsberättelsen här

Genom en kvalitetscertifiering strävar vi efter att ständigt förbättra skogsmulleverksamheten på fältet så att barnen får ett naturligt förhållande till naturen redan från det de är små. Certifieringen fungerar som en anteckningsbok, som hjälper dig att analysera Skogsmulleverksamhetens mål och helheter.

Om du vill veta mer om certifikatet, ta kontakt!

RAPPORTERING

Mulleverksamheten har sina rötter i Sverige och verksamheten här i Finland verkar med licens. För att verksamheten skall kunna kallas för Skogsmulleverksamhet bör ledarna ha en godkänd ledarutbildning, samt följa de riktlinjer som ges för verksamheten.

Finlands Svenska Idrott strukturerar verksamheten på svenska i Finland och vi i vår tur rapporterar om verksamheten i Finland till Friluftsfrämjandet i Sverige. Därför är det viktigt att ni rapporterar om er verksamhet till oss. Samtidigt möjliggör detta att vi på Finlands Svenska Idrott kan utveckla verksamheten och bättre kan stöda ledarna.


Rapporteringen lämnas in två gånger per år

Fyll i rapporten elektroniskt direkt via nätet. Vårens rapportering önskar vi får före 29.12.2018. Tack att du hjälper att utveckla verksamheten. Rapportkortet kan du också ladda ner HÄR

Lämna in rapporten här

MATERIALBESTÄLLNINGAR

Finlands Svenska Idrott säljer Skogsmullematerial till verksamheten i naturen! Vårt material är på svenska och vi köper in det från Friluftsfrämjandet i Sverige. Beräkna att leveranstiden för material är en till två veckor.

Du kan göra din beställning genom att skicka e-post till skogsmulle@idrott.fi eller ringa oss på nummer 0207309290. Du kan också printa ut beställningsblanketten. HÄR

Pinsar 2,50 €/st
Tygmärken 2,55 €/st
Gnuggisar 2,00 €/10 st

Pinsar 2,50 €/st
Tygmärken 2,55 €/st
Gnuggisar 2,00 €/10 st

Pinsar 2,50 €/st
Tygmärken 2,55 €/st
Gnuggisar 2,00 €/10 st

Pinsar 2,50 €/st
Tygmärken 2,55 €/st
Gnuggisar 2,00 €/10 st

Eva-Lotta Backman

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi