Kurser

Glädjen över att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi så väl att såväl kroppen som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former

Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt. Rörelseaktiviteter och lek är nödvändigt för barns hälsa. Finlands Svenska Idrott arrangerar praktiska inspirationskurser på tre timmar.

Målgrupp för kurserna:
Personer som arbetar med barn i sin vardag. Rörelserna och övningarna är anpassade från 3-10 åringar.

Moduler:

Grovmotorik för barn
Inspirationskursen på tre timmar tar upp barnets grovmotoriska utveckling. Vad och vilka rörelser som är bra att göra i olika åldrar. Kursen behandlar förutom många lekar även övningar som stärker barnens koordination och gruppsamverkan. Under kursen får du exempel på många övningar som kan utföras på mattan, olika rytmövningar, övningar med ärtpåsar, tidningspapper och ballonger, samt mycket mer.

Detta kan deltagarna efter genomgången kurs: Förståelse för barnsutveckling och olika övningar anpassade till åldern, grund metodik och planering kring motoriklekar för barn. Deltagaren har förståelse för övningar som stärker barnens grovmotoriska utveckling, olika övningar med rytmer och ärtpåsar, kan olika lekar med tidningspapper och ballonger, samt enkla övningar med fallskärm. Deltagaren kan också olika avslappnings övningar som lugnar ner barn i en stimulerande miljö.

Gymnastik i små utrymmen

Barn älskar att röra på sig, tyvärr begränsar utrymmena ibland entusiasmen.
På kursen får man tips och idéer på hur man på olika sätt kan inspirera barn att utveckla sin koordination och motorik även om utrymmena sätter stopp för den stora rörelseglädjen. Det är ledarens entusiasm och skicklighet som möjliggör utnyttjandet av utrymmena. Vi övar grovmotoriken, styrka, finmotorik och skicklighet.

Detta kan deltagarna efter genomgången kurs: Kunskap om hur man kan utnyttja utrymmen på ett mångsidigt sätt till motorisk träning. Deltagarna har fått många exempel på övningar som fungerar i mindre utrymmen.

Huller om buller

En praktisk kortkurs på tre timmar som tar upp rörelseglädjen i gymnastiken. En kurs full med övningar som stärker gruppgemenskapen, övningar med bollar, fallskärmen, rockringar, motorikbanor, strumpor och mycket mer.

Detta kan deltagarna efter genomgången kurs: Deltagaren har fått information om undervisningsmetoder och ledarskap, metodik och planering kring lekar med barn. Praktisk erfarenhet av motorikbanor, övningar med rockringar, övningar med boll, övningar med fallskärm, olika lekar som stärker tilliten i gruppen, lekar med strumpor och fantasilekar.

Naturparkour

En praktisk kurs, som tar upp olika rörelsemönster i naturen. Rörelser som stärker snabbhet, muskelstyrkan och röreligheten hos barn. Rörelser som är lätta att förverkliga i olika miljöer. Via naturparkour övingar kommer barnen på ett naturligt sätt i kontakt med närmnaturen. De fåren fin  och naturlig möjlighet att träna sin grovmotorik främja styrkan och rörligheten. Målet med naturparkouren är att inspirera barn tll spontan rörlighet i naturen, samt komma i kontakt med när naturen. Rörelserna ge en rörelsemodell åt barnen, vilka de sedan kan förverkliga vid olika situationer.

Efter genomgången kurs har deltagarna en model på hur man lätt kan förverkliga en naturparkour bana i närskogen.

Utelekar

En kortkurs på tre timmar full med gårds- och utelekar. Kursen tar upp gamla traditionella gårdslekar, rörelselekar, lekar med boll och samarbetslekar i olika utemiljöer.

Detta kan deltagarna efter genomgången kurs: Deltagaren känner till olika utrustning som möjliggör utelekar. Deltagaren kan olika rörelselekar som aktiverar barn på olika sätt. Deltagaren kan många olika lekar med boll. Deltagaren har fått prova på olika tillitslekar. Under kursen lärs dessutom ut olika lekar anpassade för sandplan och lekar för mörker.

Skrinna

En kortkurs på tre timmar med grunderna i skridskoåkning. Kursen tar praktiskt upp skridskoåkningens grunder, olika lekar och övningar som stärker grunderna till de första skridskoskären. Kursdeltagarna får prova på lekbetonad inlärning av att skinna, cirkla, åka bakåt och ha roligt.

Detta kan deltagarna efter genomgången kurs: Deltagaren har fått information om grunderna till skridskoåkning för barn under skolåldern. Deltagaren känner till ändamålsenlig utrustning och de vanligaste skadorna.

Under kursen har deltagaren fått prova på att åka med skridskor glada fötter, plog- och hockeybroms, kringelåkning – slalom, åkning bakåt, T-broms och vändning, stå på ett ben i tupp – flygskär, översteg framåt.


Hoppa rep

På kursen får du tips till grunderna i hoppreps hopp både med långt och kort hopprep. Att hoppa rep ger grunden till mycket motorisk träning. Under kursen går vi igenom grunderna till att hoppa rep, samt olika övningsmodeller för att bibehålla intresse av att hoppa rep. Hopprepets möjligheter inom barnmotorikens utveckling.

Lugna barn-barnyoga

Barnyoga är en lugn form av gymnastik, som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och kroppskontroll. Barnyogan förverkligas genom lugna övningar i en trygg och bekant miljö. Genom barnyoga kan barnen slappna av och känna sig trygg. Vi jobbar också med olika andningsövningar.

Under kursen får du en rörelsebank med olika yogarörelser anpassade för barn. Rörelserna främjar motoriken och rörligheten hos barn i viktiga tillväxtfaser. Genom olika yogaövningar blir barnen medvetna om en bra hållning och välmående.

Cirkus

Genom rörelsecirkus får barnen inspiration för att kunna skapande gymnastik. De lär sig att uttrycka rörelseglädje i vardagen genom dans och frigymnastik. Genom Cirkus får barnen öva framför allt sin grovmotorik men även balans, koordination, muskelvighet. Framför allt övas öga- hand koordination. Cirkus stöder även barnens motorikutveckling i vardagen genom att barnen får uppgifter som är på deras individuella motoriska nivå. Cirkus tar även fram estetiken i att röra sig på olika sätt. Genom cirkustema stärks och tränas kroppens olika sinnen.

Finlands Svenska Idrott arrangerar dessa kurser även i samarbete med daghem och skolor.


Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi