Nyheter rss

Ha en skön Sommar!

 

 

Skolidrott

Den finlandssvenska skolidrotten arrangeras i samarbete mellan Finlands Svenska Idrott (FSI) och Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Målsättningen med skolidrotten är att uppmuntra till idrotts- och rörelseglädje och att stöda skolorna i att fostra till sunda levnadsvanor. Vi indelar verksamheten i  separata block:

  • Idrott i skolan(skärmskoj, skidkul, naturparkour och hopparep)
  • Mästerskap
  • Utbildning
  • Skolan i rörelse(Liikkuva koulu)
  • lekbank

Förutom webbsidorna använder vi tidningen Läraren som vårt språkrör!

AKTUELLT FRÅN SKOLIDROTTEN

Skolan i rörelse har hög prioritet hos Finlands Svenska Idrott och Skolidrottsförbundet (klicka här)

Syftet med programmet Skolan i rörelse är att öka aktiviteten och trivsamheten under skoldagen. Varje skola kan på sitt sätt forma skoldagarna, så att de innehåller mera fysiska aktiviteter. Finlands Svenska Idrott sköter nu Skolan i rörelse på svenska. Vi finns här för att hjälpa och stöda bl.a med rastis-utbildningar och nätverksträffar.

Det är viktigt att:

- eleverna rör på sig mera – sitter mindre
- eleverna deltar
- eleverna lär sig.

Finlandssvenska mentorer

De finlandssvenska skolorna kan vända sig till  mentorer i respektive region i Svenskfinland för råd, idéer och frågor:

Anders Hendricksson (Österbotten), anders.hendricksson(at)malax.fi, 050-373 8346

Bo-Eric "Bosse" Ahlgren (Åboland), bo-eric.ahlgren(at)kimitoon.fi, 050-564 1193

Kristian Åbacka (regionförvaltningsverket),www.rfv.fi, 0295 016537

Johanna Berlin (Nyland), johanna.berlin@edu.hel.fi, 050-5149039

Kolla gärna HÄR hur Skolan i rörelse -verksamheten fungerar i Vanda (på finska).

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 09-701 0220 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9