Nyheter rss

Stipendier 2017

Stipendier ur Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond att söka! Läs mera »

Badmintonmästerskap 2017!

Välkommen till Jakobstad på skolornas Badmintonmästerskap 21 april! Läs mera »


Skolidrotten håller Årsmöte!

Välkommen på Årsmöte den 27mars 2017! Läs mera »

Skolmästerkap i Basket 2017

Välkommen med på Skolornas Fazer Fair Playcup i Basket 2017! Läs mera »

Mera artiklar »

Välkommen till läsåret 2016-2017!

Idrott i skolan håller utbildning för gamla och nya instruktörer. Vi lär oss Labyrint-orientering som kommer att bli en del i vårt Skärmskoj:

Vasa den 20 april 2017 kl.17-ca.20, vid PF

Helsingfors den 9.5.2017 kl.17-ca 20, vid Brunakärrs idrottshall

Anmäl till kite@idrott.fi senast den 13 april!

 

Skolidrotten och FSI har nu hand om Skolan i rörelse(Liikkuva koulu) för alla svenskspråkiga skolor. 

Hoppreps-besök till din skola? tag kontakt till kite@idrott.fi

Beställ vår nyhet Naturparkour.

Vi delar inte längre ut SFSI-medaljer i Koululiikuntaliittos mästerskap, men alla elever i Finland har rätt att delta.

 

Skolidrott

Den finlandssvenska skolidrotten arrangeras i samarbete mellan Finlands Svenska Idrott (FSI) och Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Målsättningen med skolidrotten är att uppmuntra till idrotts- och rörelseglädje och att stöda skolorna i att fostra till sunda levnadsvanor. Vi indelar verksamheten i  separata block:

  • Idrott i skolan(skärmskoj, skidkul, naturparkour och hopparep)
  • Mästerskap
  • Utbildning
  • Skolan i rörelse(Liikkuva koulu)
  • lekbank

Förutom webbsidorna använder vi tidningen Läraren som vårt språkrör!

Aktuellt angående skolan i rörelse

 

Nytt från Valo-Skolan i rörelse

Tips på att göra skolgården till en aktivare plats (på finska)!

---

Skolan i rörelse har hög prioritet hos Finlands Svenska Idrott och Skolidrottsförbundet (klicka här)

Syftet med programmet Skolan i rörelse är att öka aktiviteten och trivsamheten under skoldagen. Varje skola kan på sitt sätt forma skoldagarna, så att de innehåller mera fysiska aktiviteter. Finlands Svenska Idrott sköter nu Skolan i rörelse på svenska. Vi finns här för att hjälpa och stöda bl.a med rastis-utbildningar och nätverksträffar.

Det är viktigt att:

- eleverna rör på sig mera – sitter mindre
- eleverna deltar
- eleverna lär sig.

Finlandssvenska mentorer, kontakta kite@idrott.fi

FSI/Skolidrotten sköter de finlandssvenska skolornas koordinering vad gäller skolan i rörelse   och

man kan också vända sig till  mentorer i respektive region i Svenskfinland för råd, idéer och frågor:

Anders Hendricksson (Österbotten), anders.hendricksson(at)malax.fi, 050-373 8346

Bo-Eric "Bosse" Ahlgren (Åboland), bo-eric.ahlgren(at)kimitoon.fi, 050-564 1193

Kristian Åbacka (regionförvaltningsverket),www.rfv.fi, 0295 016537

Johanna Berlin (Nyland), johanna.berlin@edu.hel.fi, 050-5149039

Kolla gärna HÄR hur Skolan i rörelse -verksamheten fungerar i Vanda (på finska).

Läs mer under Skolan i rörelse

 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 09-701 0220 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9